Hopp til innhold

Her er støtteklubbene til Hells Angels

– Bekymringsfullt og uønsket miljø i kommunene, sier ordfører.

Video MC-klubber etablerer seg

STØTTEKLUBB: Her er lokalene til en av de nye støtteklubbene til Hells Angels i Nordland.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


27 MC-klubber i hele Norge har blitt nye støtteklubber til Hells Angels. To av disse er i Nordland - Twin Heads i Brønnøysund og Armageddon i Mosjøen.

Twin Heads medlem

Jakkemerket viser at klubben er tilknyttet Hells Angels som en såkalt 'Support Club 81'.

To mil sør for Brønnøysund holder Twin Heads til i en nedlagt butikk hvor de har reist høye gjerder rundt huset. 9 medlemmer, flere av dem er godt voksne familiefolk, utgjør klubben. På Facebook står en av dem frem med jakkemerket som viser at klubben nå formelt er tilknyttet Hells Angels som en såkalt "Support Club 81". NRK Brennpunkt har dokumentert at Hells Angels har utvidet sitt nett verk i Norge de siste månedene.

Ikke ønsket i kommunen

Høsten 2008 slo politiet til mot Twin Heads MC i Brønnøysund. Den gang gjorde de bare et mindre narkotika-beslag. I kommunen er man bekymret når det politiet kaller en kriminell motorsykkelklubb har fått fotfeste.

Kjell Trælnes

Ordfører i Brønnøy, Kjell Trælnes

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er klart at dette ikke er et miljø vi ønsker i vår kommune. Vi må sette igang en prosess og diskutere dette, sier ordfører Kjell Trælnes (Sp) i Brønnøy.

Ordfører Trælnes har grunn til å være bekymret. Det mener professor Petter Gottschalk ved Bedriftsøkonomisk institutt . Han har skrevet bok om organisert kriminalitet med spesielt folkus på Hells Angels.

– Dette er en kriminelt belastet motorsykkelklubb, og politiet og kommuner har god grunn til å være bekymret. De små MC-klubbene må nå utføre mesteparten av kriminaliteten for Hells Angels, sier Gottschalk.

Også MC-klubben Armageddon i Mosjøen er nå støtteklubb for Hells Angels. NRK har i dag vært i kontakt med flere av dem medlemmene. Ingen vil la seg intervjue.

Armageddon MC Nordland

MC-klubben Armageddons lokaler i Mosjøen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Også i Salten

Lenger nord i fylket er det Indre Salten som har vært sentrum for MC-klubber. Politioverbetjent Ronny Borge på Fauske har fulgt med på MC miljøet i mange år. Motorsykkelklubbene har holdt seg på mindre plasser og har ikke etablert seg i Bodø.

– Den klubben som vi har spesielt fokus på er etablert på Finnøy og heter Turnout MC. Ved å trekke ut på bygdene forventer de mindre fokus, sier Borge.

På Finneid øst for Fauske holder Turnout MC til. Her har det vært Hells Angels medlemmer på besøk og politet er beykmret for at Turnout kan bli en støtteklubb. Ingen i Turnout ville ikke snakke med NRK i dag, men sier at de ikke har planer om å bli støtteklubb for hverken Outlaws eller Hells Angels.

Politiet er bekymret

Hells Angels har vært i Skandinavia i vel 30 år, og mange av medlemmene i klubbene har flere straffedommer bak seg. Politistasjonssjef i Mosjøen, Lisbeth Aarvik, sier de nå må ta de nye opplysnigene fra NRK Brennpunkt på alvor.

– Vi er nødt til å ta inn over oss det som blir beskrevet som en utvikling som skjer andre plasser og nå også på Helgeland. Dette kan vi ikke ta lett på og vi setter inn de ressurser vi ser på som nødvendig.

Hittil har Hells Angels vært etablert i sju byer i Norge, Tromsø er blant dem.

– Dette er bekymringsfullt. Etter vårt syn er dette kriminelle nettverk som vi fokuserer på for å hindre nyetablering og rekruttering slik at disse miljøene blir større, sier konstituert politimester i Tromsø, Einar Sparboe.

Sparboe ønsker ikke å gå i detalj om ressursbruken til politiet.

– Dette er et tydelig signal på at vi må fokusere på dette. Dette er en jobb som politiet ikke kan gjøre alene. Derfor har Troms politidistrikt, som andre med denne problemstillingen, fulgt en strategisk plan der vi samarbeider med andre etater. I Tromsø har kommunestyret vært involvert og erklært dette miljøet uønsket.