De borgerlige kutter i barnehagen

Det borgelige flertallet i Bodø holder løftet sitt om å ikke innføre eiendomskatt i hele kommunen til 2016. Men løftet medfører at kommunen må kutte i barnehage og bruke av oppsparte sparepenger.

Bystyret i Bodø behandler budsjettet

Fremskrittspartiet har nektet å øke eiendomskatten - og har fått støtte fra samarbeidspartiene. Her varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) og ordfører Ole Henrik Hjartøy.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

De fem partiene som sitter i posisjon er enige om flere kutt i barnehagesektoren.

Posisjonen dropper Bodø-garantien, som har gitt utvidet rett til barnehageplass ut over det kommunen er lovpålagt.

– Dette er kuttet som smertet meg mest, men det er også her det er mest å spare, sier gruppelder Grete Fjærvoll fra Høyre til NRK.no.

Bodø kommune skal spare 100 millioner hvert år de neste fire årene.

Kutter Innstranden barnehage

Varaordfører Tom Cato Karlsen og ordfører Ole Henrik Hjartøy

Fremskrittspartiet har nektet å øke eiendomskatten - og har fått støtte fra samarbeidspartiene. Her varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) og ordfører Ole Henrik Hjartøy.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I tillegg kutter posisjonen i stillinger ved barnehagekontoret, og legger ned mottaksbarnehagen for barn av flyktninger og asylsøkere.

I tillegg til de kuttene posisjonen har lagt fram i dag, ligger kuttene som ble vedtatt i formannskapet. De er ikke omtalt i det nye budsjettforslaget. Blant dem er nedleggelse av Innstranden barnehage.

– Vi avvikler mottaksbarnehagen, som ikke er lovpålagt. Vi mener det vil være bra for barnas inegrering å komme sammen med andre norske barn så raskt som mulig, sier Fjærvoll.

– Uansvarlig

Bystyret i Bodø

Bodø kommune skal spare 100 millioner hvert år de neste fire årene.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Det borgerlige flertallet i Bodø opptrer uansvarlig når de velger å hente penger fra fond, i stedet for å øke eiendomsskatten, mener Arbeiderpartiets gruppeleder Trud Berg.

Kommunen må spare over 100 millioner kroner neste år, Berg mener økt skatt er den beste løsninga.

Dette er uansvarlig. Vi er lett hoderystende over at de faktisk ser vekk fra eiendomsskatt som er en trygg og god inntekt, og faktisk reduserer kommunen sine fond. Det å bruke fond til driften av Bodø kommune er ikke en veldig god politikk for framtiden, sier hun til NRK.no.

Ragerer med vantro

Nina Vestengen

Foreldrerepresentant Trude Vestengen i Samarbeidsutvalget i Barnas Hus Barnehage registrerer med sjokk og vantro at Regnbuen risikerer å bli nedlagt.

Foto: Nina Vestengen / NRK

Foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget i Barnas Hus Barnehage registrerer med sjokk og vantro at Regnbuen risikerer å bli nedlagt.

– Dette vil få store konsekvenser for barna der og deres familier. Personene som blir rammet er blant de mest sårbare i samfunnet. På grunn av språkvansker og begrenset kjennskap til hvordan samfunnet vårt virker, er de selvfølgelig et lett mål, men det er rett og stygt gjort å ramme denne gruppa, sier Nina Vestengen.

– Regnbuen er en enhet med forsterket bemanning, som er nødvendig da dette er familier med begrensede forutsetninger for f.eks. å vite hvordan man skal kle barna rett for vær og vind, og de ansatte fungerer som et bindeledd mellom tannhelse, helse, familievern, mm. Fjerner man dette tilbudet vil muligheten til å gjennomføre tverrfaglig samarbeid utgå, og barna få lide, legger hun til.

Den forsterkede bemanningen i Regnbuen avlaster øvrige avdelingen ved akutt bemanningsbehov, så vil dette også få konsekvenser for øvrige avdelinger, ifølge foreldrerepresentanten.

– Jeg vil minne om at dette også er viktige kvinnearbeidsplasser, så enhver reduksjon der får meget uheldige ringvirkninger. Ved å tilføre litt ekstra ressurser i startfasen for disse barna, letter man overgangen til den vanlige barnehagen for barna, og dette har man igjen for senere gjennom bedre integrering. Å kutte Regnbuen er et farlig eksperiment, og vi velger å håpe på at fornuften vil seire i denne saken, sier Nina Vestengen.