Hopp til innhold

Unge overgripere forstår ikke at de har begått overgrep – forsker mener skoleverket må bidra mer

Ifølge en fersk studie har ikke ungdom som er dømt eller siktet for seksuelle overgrep, oppfattet at de har begått overgrep.

15 prosent av norske kvinner og menn utsettes for seksuelle overgrep før de fyller 18 år.

En rapport fra Kripos viser at det har vært en enorm økning i antall seksuelle overgrep fra 2015 til 1016.

Foto: Colourbox

Ni ungdommer, som enten er dømt eller siktet for overgrep mot mindreårige, er intervjuet i en studie fra 2017. De som er intervjuet, er gutter, og var alle mellom 15 og 20 år da de ble dømt.

– Dette er, så vidt vi vet, den første studien som er gjort hvor unge overgripere snakker om sine opplevelser av overgrepene, sier en av forskerne bak studien, Anita Berg.

De totalt fire forskerne jobber ved Nord Universitet.

Målsettingen med studien var å oppnå kunnskap om hvordan ungdom som er dømt for seksuelle overgrep, forstår og forklarer overgrepene de begikk som ungdommer.

Guttene ble rekruttert til studien etter at de hadde gjennomgått et oppfølgingsprogram med Kriminalomsorgen. Etter deres oppfatning har de ikke begått et overgrep.

– Vi tolker det slik at de i situasjonen ikke oppfattet, eller mistolket, signalene, og heller ikke har forstått hva gjensidighet innebærer og hva seksuelle overgrep er, sier Berg.

Jenta var min kjæreste i en måned. Jeg visste at hun bare var 12 år, men hun så eldre ut og var fysisk moden, så jeg tenkte at det var ok.

Informant / Nord Universitet

Stor økning i antall overgrep

Kripos' rapport om voldtektssituasjonen i Norge i 2017, viser at det har vært en stor økning i antall seksuallovbrudd utført av gjerningspersoner under 18 år.

Kripos understreker at rapporten skiller seg ut fra tidligere rapporter, av tre årsaker.

  1. En økning i antallet voldtektsanmeldelser
  2. Utvidelsen av voldtektsbestemmelsen som ble innført i forbindelse med ny straffelov 1. oktober 2015
  3. De bruker flere voldtektsakategorier i analysene deres

– Utdanningen må tilpasses

Med utgangspunkt i rapporten stiller forsker Berg spørsmål ved om man tilrettelegger seksualundervisningen godt nok i dag. Hun mener at undervisninga bør endres, slik at den er i tråd med samfunnet ungdommene er fra.

– Man kan undre seg om undervisninga bør endres slik at den er i tråd med samfunnet ungdommene er en del av. Ut fra det ungdommene her har sagt, kan det tyde på at det er forbedringspotensialer i skoleverket, sier Berg.

Berg mener at på samme måte som man kan få tilpasset undervisning i fag som norsk, matte og engelsk, må dette også kunne gis i seksualundervisning.

– Det er kanskje enda viktigere enn før, fordi barn og unge i mye større grad blir eksponert for pornografi i dag.

Forebygging fra og med barneskolen

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Dag Johannes Sunde, synes det er synd at unge overgripere ikke har vært klare over at de begikk overgrep.

Han sier dette er noe elevene skulle ha fått opplæring igjennom sentrale kompetansemål, og de generelle verdiene som gjelder all opplæring i skolen.

– Elevene skal lære forskjellen på ønsket seksuell kontakt, og seksuelle overgrep. I lys av #metoo har det blitt viktigere å tydeliggjøre hva seksuell kontakt og seksuelle overgrep er, understreker han.

Gjennom fagfornyelsen skal Utdanningsdirektoratet sikre at temaer knyttet til kropp og respekt for andres grenser, er en del av opplæringen i barneskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring.

– Det skal vi nettopp for å forebygge seksuelle overgrep, sier Sunde.