Underskriftskampanje i Tysfjord

Av 838 stemmeberettigede på vestsida i Tysfjord, mener 448 at kommunen bør deles og slås sammen med nabokommuner. Det viser en underskriftaksjon som politiker Filip Mikkelsen fra Felleslista overleverte til Fylkesmannen i Nordland i går. Initiativet kommer som en reaksjon på at Tysfjord kommunestyre i mai sa nei til folkeavstemming og sammenslåing med andre kommuner.