Hopp til innhold

Tvangsslaktet over 300 dyr

Politiet bisto Mattilsynet i aksjonen og viste bonden bort fra gården mens innsamlingen av flokken pågikk. Bil etter bil med sauer ble kjørt til slakteriet, i vedtaket skriver Mattilsynet at de frykter for at dyra kan komme til å lide i framtida.

Mattilsynet samler inn nesten 300 sauer for tvangsslakting i Lofoten

KJØRT TIL SLAKTERIET: Her samler Mattilsynet inn sauene, før de blir kjørt bort for tvangsslakting.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I går gjennomførte Mattilsynet en avvikling av dyreholdet ved en gård i Lofoten. Totalt ble to hundre og åttien sauer samt femtito fjørfe fraktet til slakteriet. Mange av sauene var drektige og skulle snart stå i lamming, sier bonden som reagerer mot tidspunktet som ble valgt.

Dyra kjøres bort

Slaktebilene måtte kjøre flere turer for å få med hele dyrebestanden.

Foto: John Inge Johansen / NRK

En dyretragedie

– Jeg synes det er fælt å gjøre det midt i lammingen. Noen skal ha lam og noen har fått lam sier bonden til NRK Nordland. Han mener at mattilsynet gjør en grov overtredelse når de transporterer dyra til slakting. Når de avliver, så lever lammene inni. De lever helt til blodet er gått av sauen. De kveler lammene, så dette kaller ikke jeg for dyrevelferd, men en dyretragedie de nå gjennomfører.

Bondens ansvar

politi bisto i Mattilsynets aksjon

Politet viste bonden bort fra gården mens aksjonen pågikk.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Mattilsynet mener at vedtaket om å avvikle hele dyreholdet har vært kjent for bonden siden det ble varslet like før jul i fjor.

– Her er det snakk om at man er i starten av lammeperiode, og det er særdeles viktig at vi tar ut dyrene nå før lamminga er ferdig , for da vil det være snakk om enda flere dyr og enda verre forhold for dyrene å være under, sier underdirektør Geir Arne Ystmark ved mattilsynets regionkontor i Nordland.

– Men hadde det ikke vært mulig å omplassere dyrene?
– Her har dyreeier hatt en lang frist på seg til å avvikle dyreholdet selv, det har han ikke gjort, så Mattilsynet ser seg derfor nødt til å gjennomføre denne aksjonen for å ivareta dyrevelferden.

Flere vedtak


– Vi har fattet flere vedtak når det gjelder utbedring av bygningsmessige forhold, og det er også fattet vedtak om hvor mange dyr det kan være på gården. Nå har vi fattet vedtak om at dyrene ikke skal være på gården videre, vi mener det er stor fare for at dyrene kan lide videre dersom dyreholdet får fortsette, sier Ystmark.
I vedtaket som Mattilsynet har gjort, hevdes det at gården er for liten til den mengden dyr som er der, det er i følge tilsynet heller ikke kontinuerlig tilgang på vann for dyra og formengden er for liten.

Langvarig tilstand

NRK Nordland fikk ikke komme inn på gården mens mattilsynet flyttet ut dyrene, men underdirektøren sier at Mattilsynet vil gjøre fotodokumentasjon som legges ved tilsynets rapport som blir klar etter påske. Bildene som Mattilsynet har publisert i denne saken så langt er fra vinteren 2010.

avmagret sau

Mattilsynets bilder fra 2010 viser at enkelte sauer var i dårlig hold dengang.

Foto: Mattilsynet

– Dersom dere mener at sauene er faretruende tynne på disse bildene, hvordan kan det ha seg at dere har latt dem være på denne gården i nesten ett år?

– Vi har fattet vedtak i forhold til at ting skulle vært utbedret og brukt opptrappende virkemidler som tvangsmulkt og vedtak om reduksjon i bestanden. Vi har lagt til rette for at bonden skulle kunne gjøre de nødvendige endringer, men dette har ikke ført fram sier Ystmark.