Trygdesvindel for 10,3 millioner

NAV anmeldte 59 personer fra Nordland i 2015 for å ha svindlet til seg i overkant av 10,3 millioner kroner. Det er en liten økning sammenlignet med 2014. Over halvparten er anmeldt for svindel av dagpenger. Til sammen 31 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 5,4 millioner kroner av denne stønaden. De tre største sakene i Nordland gjelder opphold i utlandet. Hver av sakene gjelder svindel av dagpenger for om lag 500 000 kroner. Dagpenger krever at man annen hver uke bekrefter arbeidssituasjon og at man har oppholdt seg i landet.