Varslet om at skole var brannfelle, kommunen gjorde ingenting

Brannsjefen i Narvik varslet kommunen om alvorlige branntekniske feil ved Parken skole. Fem måneder senere hadde ikke kommunen rettet opp i feilene.

Brannsjef i Narvik, Edvard Dahl og Parken ungdomsskole

Edvard Dahl, brannsjef i Narvik, håper kommunen nå vil ordne opp forholdene ved Parken ungdomsskole.

Foto: NRK

Edvard Dahl er brannsjef i Narvik, og har sett seg lei av at kommunen ikke retter opp i feil brannvesenet gjør dem oppmerksom på.

– Det er en ting at det kan forekomme avvik nå og da, problemet er at det ikke blir tatt tak i når vi gjør kommunen oppmerksom på det, sier han.

Varslet stenging av skole

Da kommunen ikke svarte på meldingene fra brannvesenet så Dahl seg nødt til å varsle stenging av Parken Ungdomsskole.

– Det er fordi vi ikke har fått god nok tilbakemelding, eller faktisk tilbakemelding i det hele tatt, fra byggeier for de tingene som er funnet påpekt ved tilsyn. Byggeier er Narvik kommune, sier brannsjefen.

Han sier det ikke ville vært nødvendig å varsle stenging dersom kommunen hadde rettet opp feilene raskere.

– De er alvorlige nok, de må tas tak i. Men ikke så alvorlige at de utgjør noen umiddelbar fare for de som er på skolen, sier han.

En av feilene det er snakk om er dører som ikke lukker seg som de skal. Meningen er at dørene skal automatisk når brannalarmen går. Det skjer ikke.

– Dersom det blir brann kan konsekvensen være at brannen sprer seg til hele bygget i stedet for å bli begrenset til bare en del av bygget, sier Dahl.

Brukte fem måneder

Rune Hjallar er leder for byggforvaltningen i Narvik kommune

Rune Hjallar er leder for byggforvaltningen i Narvik kommune

Foto: Andreas Barø / NRK

Rune Hjallar er leder for byggforvaltningen i Narvik kommune. Han sier kommunen er i full gang med å rette opp i feilene.

– Vi har fått denne rapporten, og gått gjennom den. Vi er i full gang med å utbedre de punktene som er der. Det var noe som gikk på noen dører, og der har vi fått utbedret det verste. Nå holder vi på å dokumentere for brannvesenet at sikkerheten er som den skal på byggene, sier han.

– Brannvesenet kalte jo skolen for en stor branncelle, og sa at hvis det skulle oppstå brann er det stor fare for både liv og materielle skader. Er ikke det ganske alvorlig?

– Ja, det er det vi så i rapporten. Det ble oppfattet som en branncelle der dørene ikke gikk igjen, slik de skal gjøre. Derfor tok vi med en gang tak i det og dette avviket er nå lukket, sier Hjallar.

Vil ikke stenge

Rektor på Parken ungdomsskole, Åshild Amundsen

Rektor på Parken ungdomsskole, Åshild Amundsen

Foto: Andreas Barø / NRK

Rektor på Parken ungdomsskole er Åshild Amundsen. Hun sier feilene er alvorlige.

– Det er meget beklagelig og alvorlig. Om det er noe vi er opptatt av er det sikkerheten til elevene våre. Det er selvsagt meldt videre til kommunen, sier hun.

Hun sier hun ikke vil unnskylde seg, men at de ved brannøvelse har vist at de er gode på å få elever og ansatte ut av skolebygget.

– Øvelser viser at vi greier å få tømt bygget på tre og et halvt minutt. Men et pålegg er et pålegg, og dette går på at dørene skal lukke seg automatisk. Reparasjonen begynte i forrige uke, og i løpet av denne uken vil det bli ferdigstilt.

– Hva blir konsekvensene dersom dere må stenge skolen?

– Vi har ikke noen andre lokaler, og vi har cirka 50 ansatte og 291 ellever, så det sier seg selv at det vil ha store konsekvenser. Elevene har ikke noen andre skoler, og det kan bli vanskelig å få andre lokaler raskt på plass.

Hun tror derimot ikke det vil bli aktuelt å stenge skolen.

– Vi går mot eksamenstid, så vi har virkelig bruk for skolebygget vårt. Jeg ser det ikke som noe alternativ å stenge skolen. Løsningen må bli å få rettet opp feilene, de fleste er rettet opp men vi venter på noen deler.

Parken ungdomsskole i Narvik
Foto: Andreas Barø / NRK