Trodde alt var under kontroll

Førstestyrmannen om bord i Hurtigruten Trollfjord mente at skipet ikke burde gått gjennom Svartsundet i det hele tatt før de grunnstøtte i mai.

Trollfjord til kai i Svolvær. Foto: John Inge Johansen
Foto: John Inge Johansen / NRK

Men hun regnet med at overstyrmannen hadde full kontroll.

Det kom fram under sjøforklaringen i dag.

 

Kunne vært unngått

I dag møtte kaptein Tormod Karlsen til sjøforklaring etter grunnstøtingen med Hurtigruten Trollfjord i Svartsundet i begynnelsen av mai. 

- Normalt så seiler jeg ikke der med Trollfjord, fordi jeg synes den er for stor, sier Karlsen. 

Båten ble liggende i Svolvær i to døgn og det var overstyrmannen som sto til rors da båten slo hull i skroget.

Kommunikasjonssvikt

Grunnstøtingen kunne vært ungått dersom førstestyrman hadde gitt en advarsel mener forsikringsselskapet.

- Hun skulle kanksje vært mer bestemt om at de ikke skulle valgt den ruten. Men hun var junior og han var senior, og ser vi ofte det at det skjer at kommunikasjonen får mangler, sier senior havariinspektør hos GARD, Reidar Ebbesvik.

Midlertidig reparasjoner gjorde at båten kunne gå til verft i Bergen og etter dette er det vedtatt midlertidig seilingsfobud i Svartsundet. Utgiftene til å få hjem passasjerer og tapt inntekt anslås til rundt fem millioner kroner.