Trenger hjelp fra NAV til julefeiringen

Julen er en hyggelig, men dyr høytid. NAV-kontorene opplever økt pågang fra brukere som trenger ekstra støtte.

NAV-kontoret i Mo i Rana

Får ekstra hjelp: NAV kontorene i Mo i Rana og andre steder i Nordland har større pågang i julehøytiden.

Foto: Kari Skeie / NRK

NRK har vært i kontakt med NAV-kontorene i Bodø, Mo i Rana, Narvik og Vestvågøy. Alle opplever en økning i antall forespørsler om støtte i julen.

– Det gjelder spesielt småbarnsfamilier som opplever større utgifter i forbindelse med julefeiringen, sier leder ved NAV Narvik, Linda Hegge.

Tar hensyn til barn

Brukere med barn har mulighet til å få ekstra støtte ved høytider, opplyser Kjell Hugvik, fungerende tjenestedirektør i NAV.

Kjell Hugvik, NAV

Dyr jul: NAV og Kjell Hugvik opplever ekstra stor pågang i jula.

– Økte utgifter i forbindelser med julefeiring kan gi mer i økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Spesielt er det viktig å ta hensyn der brukere har barn, og det skal tas særlig hensyn til barns behov.

Arbeidsledigheten i Nordland desember 2015 er på 2,7 prosent, som tilsvarer 3038 arbeidsledige, ifølge NAV. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 129.000 i Norge er arbeidsledige, noe som tilsvarer 4,6 prosent av arbeidstyrken.

Les også: Arbeidsministeren: – Flere vil stå uten jobb neste år

– Merker det også i januar

Elin Skevik, NAV

Travel tid:Elin Skevik og NAV i Mo i Rana hjelper brukere med dårlig råd i jula.

Foto: NAV

Prinsippet for forespørsel om ekstra stønad er at det skal gjøres en individuell vurdering av brukerens hjelpebehov, stønadsbeløp og form.

– Denne regelen gjelder spesielt i forbindelse med julefeiring, men i andre sammenhenger kan det også gjøres individuelle vurderinger hvis det er behov for ekstra støtte, i forbindelse med konfirmasjon eller andre viktige begivenheter der brukeren vil ha økte utgifter, sier Hugvik.

Leder ved NAV kontoret i Mo I Rana Elin Skevik sier til NRK at mange trenger hjelp etter julefeiringen.

– Vi merker det også i januar at brukerne trenger ekstra støtte på grunn av at de bruker mer penger i julefeiringen. De er glade for den ekstra støtten de får, men mange opplever også at den ikke er tilstrekkelig.