Hopp til innhold

Tilsynsrapport: – Brannvesenet i Brønnøy er dårlig bemannet

I en fersk tilsynsrapport kommer det frem at brannvesenet i Brønnøy kommune har for dårlig bemanning. Nå må helgelandskommunen opprette en ny stilling for å være brannsikre.

Geir Johan Hanssen,brannsjef, Brønnøy brannvesen

Brannsjef i Brønnøy brann- og redningstjeneste, Geir Johan Hanssen, vil gjerne ha flere kommuner med i et felles brannvesen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at brannvesenet i Brønnøy kommune ikke er godt nok organisert.

– Brønnøy må ansette en branninspektør som kan jobbe med forebygging av brann, skriver Direktoratet i rapporten.

Trenger mer ressurser

I mai fikk brannvesenet i Brønnøysund besøk av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå må altså brannvesenet i kommunen opprette en ny stilling for å fortsette brannvernarbeidet.

– I dag er dette et arbeid som er fordelt på flere stillinger, og det vi trenger nå er å få på plass nok ressurser i det forebyggende arbeidet, sier brannsjef i Brønnøy brann og redning, Geir Johan Hanssen.

Årsaken til at brannvesenet i Brønnøy ikke er godt nok organisert til å kunne jobbe med forebyggende arbeid, mener brannsjefen ligger i at de ikke har nok midler.

Ønsker samordning

I dag er nabokommunene Vega og Vevelstad underlagt Brønnøy brannvesen. Her ønsker de at også nabokommunen Sømna blir med, men det vil ikke Sømna.

– Hvis vi hadde en samordningsfunksjon mellom alle kommunene på Sør-Helgeland ville det vært lettere å gjennomføre dette arbeidet, mener Hanssen.

Fylkeskommunen jobber i disse dager med hvordan brannvesenet i Nordland skal organiseres i fremtiden. Et av alternativene er et fylkesbrannvesen, men Hanssen ønsker heller flere regionale brannvesen.

For Hanssen ville det optimale være om også Sømna brannvernsredning ønsker å slå seg sammen med Brønnøy brann- og redningstjeneste. Men Sømna brannvernsredning vil først se an rapporten før de eventuelt gjør endringer.

– Vi har billig og bra brannvesen, som kommer av lokalt engasjement. Derfor ønsker vi å avvente med å godkjenne en sammenslåing før vi har sett rapporten, sier formann i Sømna brannvernsredning, Frank Arne Sørvik.

Kan få regionalt brannvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter kvalitetskrav som må oppfylles av kommunenes brannvesen, og om kvalitetskravene ikke kan imøtegås med nåværende organisering kan Nordland Fylkeskommune hjelpe.

– Fylkeskommunen har ingen ansvar i denne saken. Men vi ser at dersom vi skal unngå ugunstige løsninger er det viktig at også vi ser på hvordan vi kan få et best mulig brannvesen Nordland, sier rådgiver i Nordland fylkeskommune, Terje Gustavsen.

Utredningen er ikke politisk behandlet enda, men skal legges på bordet til politikerne i Brønnøy når den er ferdig i slutten av året.

– Siden dette er et kommunalt ansvar, er det opp til kommunen å finne ut når endringene skal skje, sier Gustavsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil ikke kommentere saken fordi den er under behandling.

NRK anbefaler