Konkurransevridende strømtilbud

Det er konkurransevridende at kraftselskap sørpå kan tilby billigere strøm til kunder i nord. Det mener lokalt kraftselskap.

Kraftledninger
Foto: Morten Holm / Scanpix

I Nord-Norge er kraften dyrere enn i sør, og Forbrukerrådet oppfordrer kunder til å bytte kraftleverandør om du kan få billigere strøm. Det er konkurransevridende at kraftselskap sørpå kan tilby billigere strøm til kunder i nord.

Det mener administrerende direktør i Salten Kraftsamband Kraftsalg, Jørgen Gunnestad. Prisforskjellen har ført til at selskapet har mistet kunder, sier han.

– Det har vært en liten kundelekkasje, ikke noe dramatisk, men vi opplever at noen av de kraftleverandørene som har hovedtyngden av kundene i sør fisker litt her oppe i nord med gunstige priser.

Jørgen Gunnestad, Administrerende direktør i SKS Kraftsalg

Jørgen Gunnestad, Administrerende direktør i SKS Kraftsalg mener det er konkurransevridende at kraftselskap sørpå kan tilby billigere strøm til kunder i nord.

Foto: SKS

Underskudd i nord

Norge er delt inn i fire prisområder for kraft, noe som gir ulike strømpriser etter hvor du bor i landet. Flere kraftselskap i sør lokker nå nordlendinger til seg med lave kraftpriser.

Selv om strømmen er mye billigere i sør, må kraftselskapene her likevel betale like mye for den kraften de leverer til kunder som bor i Nord-Norge. Men fordi disse selskapene har hovedtyngden av kundene sine i lavprisområdet i sør, kan de tillate seg et lite tap, dersom det skaffer dem nye kunder. Det gir kraftselskapene i sør en konkurransefordel, mener Gunnestad.

– Ja, det er jo på en måte det fordi at de har jo en stor kundemasse som de kan melke litt da og bruke de pengene til å selge rimelig her oppe.

Forbrukerrådet sier; følg lommeboka

Leder i boliggruppen i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, ser at det kan være betenkeligheter rundt prissystemet, men råder kundene til å følge lommeboka.

– Det kan jo være konkurransemessige spørsmål her, men for forbrukerne er
jo det som betyr noe hva man betaler for strømmen og da skal man forholde seg til det.

Torgeir Øines, underdirektør i Forbrukerrådet

Torgeir Øines, underdirektør i Forbrukerrådet råder kundene til å følge lommeboka.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Øines oppfordrer imidlertid kunder om å være kritiske til hvilke avtaler de binder seg til med kraftselskap, og råder folk til å unngå alle strømavtaler som innebærer forskuddsbetaling. Hvis leverandøren går konkurs, risikerer du å tape pengene.

Les: Advarer mot forskuddsbetaling

Kundene kommer tilbake

Salten Kraftsamband kan ha tapt noen kunder i vinter, men Gunnestad tror likevel kundene kommer tilbake så snart prisene jevner seg ut mellom nord og sør.

– Ja, enten så må jo de opp på samme prisen som vi og vel så det, eller så må jo de slutte å selge kraft. Du kan jo tjene litt penger nå en kort periode, men så kan jo fort vinninga gå opp i spinninga, sier Gunnestad.