Tidligere psykiatrisk sykepleier erkjenner skyld i seksuell omgang med pasient

En mannlig, tidligere sykepleier i 50-årene står tiltalt i Salten tingrett for å ha tilegnet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Han har erkjent skyld for å ha hatt seksuell omgang med én av kvinnene.

Bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen og forsvarer Finn Ove Smith med aktor Alf-Anton Røst (i midten

Bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen og forsvarer Finn Ove Smith med aktor Alf-Anton Røst (i midten) på første dag i retten. Det er satt av fem dager til saken.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mannen i slutten av 50-årene som står tiltalt i Salten tingrett for seksuelle overgrep mot to kvinner erkjenner skyld for tiltalepunktene som gjelder én av de to kvinnene.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene.

Det er snakk om en svært alvorlig tiltale. Det er en psykiatrisk sykepleier som skal ha forgrepet seg mot psykisk syke pasienter, sier aktor Alf-Anton Røst.

Han er også tiltalt for å ha opptrådt uforsvarlig overfor en tredje pasient.

Mandag morgen ble saken begjært å gå for lukkede dører av tiltalte grunnet belastning for seg selv og familien. Dette ble nedstemt av retten som lot hensynet til allmennhetens interesse gå foran.

– Har ikke kynisk misbrukt sin stilling

– Han har erkjent å ha seksuell omgang med én av de fornærmede. Han er også enig i at han med dette har brutt straffebudet om å oppnå seksuell kontakt gjennom misbruk av sin stilling. Han har også erkjent straffskyld for brudd på helsepersonelloven, sier tiltaltes forsvarer Finn Ove Smith.

Han sier at de ønsker å motbevise det påtalemyndigheten gir uttrykk for; «at dette er en mann som kynisk har misbrukt sin stilling i flere omganger og i flere situasjoner.»

– Vi ønsker å vise at dette er et enkeltstående tilfelle, og at dette ikke er en mann som benytter seg av enhver mulighet til å oppnå seksuell omgang, sier forsvareren.

Ukentlig seksuell omgang

Den fornærmede kvinnen har i videoavhør fortalt at hun først var skeptisk til den tiltalte, men at det etter hvert viste seg at han var «verdens snilleste mann». Videoavhørene vises i rettssalen under første dag av saken.

mish_rett_030717

Advokat Ingrid Holm Ellingsen og aktor Alf-Anton Røst gjør seg klar til første dag i retten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Omtrent ett år etter første møte mellom pasient og behandler hadde den tiltalte seksuell omgang med den fornærmede kvinnen første gang. Etter hendelsen forklarte hun at hun forsøkte å fortrenge hendelsen, og at hun hadde det vanskelig. Ifølge kvinnens forklaring fortsatte den seksuelle omgangen ukentlig over en periode på 6–7 måneder.

Etter et halvt års tid forteller hun om panikk og angstanfall. Den seksuelle omgangen skal ha funnet sted både i arbeidstid og på fritiden.

Kvinnen sier at tiltalte sa at hun ikke måtte fortelle noen om det, fordi han da ville miste jobben.

Ikke første gang

– Tiltalte har tidligere hatt uakseptabel adferd mot kvinnelig pasient, sier aktor Alf-Anton Røst.

Han forteller at tiltalte hadde sendt tekstmeldinger med kjærlighetserklæringer til denne pasienten.

Etter dette ble pasienten omplassert og den tiltalte fikk skriftlig advarsel og ble senere oppsagt, men forholdet ble ikke anmeldt. Saken er nå foreldet, men aktor mener dette har betydning for saken.