Terra-ordførere dras for retten

DnB Nor saksøker Terra-kommunene og krever at de tilbakebetaler hele lånet som ble spekulert bort på amerikanske boligobligasjoner.

Geir Waage, Asgeir Almås, og Kjell Idar Juvik

SAMLET I MOSJØEN I DAG: Terra-ordførerne nekter å betale tilbake lånene til DnB Nor. Fra venstre: Geir Waage, Asgeir Almås og Kjell Idar Juvik.

Foto: Frank Nygård / NRK

De åtte kommunene lånte 1,1 milliard av DnB Nor. Med renter og morarenter vokser gjelden for hver dag som går.

Nå går storbanken til retten for å kreve både lånebeløpet, morarenter og saksomkostninger.

Ordførerne stevnes også, så de må til Oslo for å vitne i retten.
DNB Nor krever nå at Terra-kommunene gjør opp for seg, og betaler tilbake lån med renter på lik linje med andre bankkunder.

- Vi har fortsatt en god sak

Det sier de tre ordførerne som er på møte i Mosjøen i dag: Geir Waage, ordfører i Rana, Asgeir Almås, ordfører i Hattfjelldal og Kjell Idar Juvik, ordfører i Hemnes.

- Vi er forundret over at stevningen kommer nå. Vi haddre regnet med at Norges største bank ville gått inn i en dialog for å finne en løsning. Men når det nå er kommet en stevning så er det greit, for da får vi saken ut av verden, sier de tre ordførerne til NRK.

På tross av at DNB Nor sine advokater og eksperter har kommet til at de har en helt annen sak enn det kommunene hevder, så mener ordførerne at de fortsatt har en god sak.

Ordførerne har enda ikke fått stevningen, og vil derfor ikke si så mye om konsekvensene.

- Det er for tildig å si hvilke konsekvenser dette får. Jeg har enda ikke fått lest stevningen, sier ordfører Geir Waage i Rana.

Gjelden vokser for hver dag

DNB Nor krever nå at Terra-kommunene gjør opp for seg, og betaler tilbake lån med renter på lik linje med andre bankkunder.

Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Narvik, Vik, Bremanger og Kvinesdal hevder seg ført bak lyset av DNB NOR i forbindelse med Terra-saken. Derfor besluttet de i september at de ikke vil betale tilbake lån på i overkant av en milliard kroner.

Ved å ikke betale på lånene til banken, vokser gjelden med rekordfart for hver dag som går. Banken krever morarenter på 12,75 prosent, som påløper ved for sen betaling.

Les også: Terra-gjeld vokser i rakettfart

- Spilte på lag med Terra

Kommunene hevder at DNB Nor spilte på lag med Terra om utarbeidelse av avtalekonstruksjonen, og at kommunene var helt uten mulighet og kompetanse til å overprøve Norges største banks vurdering av om dette var lån.

- DnB NOR var kjent med at disse låneopptakene ble gjort for å investere i verdipapirer. Det er etter kommuneloven forbudt for kommuner å låne til slike investeringer, og låneavtalene er følgelig ugyldige, skrev kommunene i en felles kunngjøring i september.

Omlag dette skylder kommunene:

Hattfjelldal: 95 millioner (lån + rente)
Hemnes: 90 millioner
Narvik: 49 millioner
Rana: 240 millioner
Bremanger: 299 millioner
Kvinesdal: 38 millioner
Vik: 173 millioner

Dette er gjelda per i dag, den stiger for hver dag.