Disse tankene har kommet inn på Statsbudsjettet

Det første du ser når du kommer til Melbu i Vesterålen har kommet inn på Statsbudsjettet.

Neptun Sildeoljefabrikk

NEPTUN SILDEOLJEFABRIKK: Nå er de inne på Statsbudsjettet.

Foto: Dan H. Klausen / NRK

Neptun Sildeoljefabrikk er en del av Norsk Fiskeindustrimuseum, nå er fabrikken også en del av Statsbudsjettet for 2009.

Årsaken til at Neptun Sildeoljefabrikk har kommet inn i det eksklusive selskapet er at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med ni millioner kroner.

Midlene skal brukes til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner. En av disse er Norsk Fiskeindustrimuseum.

Utstyr sendt til Marokko

Neptun Sildeoljefabrikk ble etablert på Melbu i 1910 og fabrikken var i drift fram til 1986.

Etter at det ble slutt på produksjonen ble produksjonsutstyret demontert og solgt til Marokko. Men selv om maskinene forsvant, besto resten av anlegget, og bygningsmassene ble berget. Med støtte fra Norsk Kulturråd og Riksantikvaren fikk Neptun vernestatus.

I dag blir en av tankene blant annet brukt som konsertlokale.