Hopp til innhold

Går på kurs for å hindre at beboere som Maya (100) blir en «kasteball»

Etterutdanning av sykepleiere gjør at eldre ikke blir kasteball mellom sykehus og sykehjem. – Det avhenger selvsagt hvor akutt syk man er. Men jeg vil helst få behandling på sykehjemmet hvis jeg kan, sier 100-åringen Maya Davidsen.

Eldre kvinne

VIL UNNGÅ SYKEHUS HVIS JEG KAN: 100-åringen Maya Davidsen som er beboer ved Lamarktunet bo og rehabiliteringssenter på Sortland har vært innlagt på sykehus. – Aller helst vil jeg være her, sier hun.

Foto: Kjell Mikalsen

Med stadig flere eldre syke opplever sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene usikkerhet i jobben.

– Vi opplever mange situasjoner vi ikke er forberedt på. Det er mye stress og stort ansvar, sier sykepleier Maya Knutsen på Lamarktunet bo og rehabiliteringssenter på Sortland.

Tidligere kunne syke eldre bli liggende lenge på sykehus. Men etter at den såkalte samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, har liggetiden på sykehus gått kraftig ned.

Når legene på sykehuset mener at pasienten er ferdigbehandlet eller det ikke er noe mer å gjøre for vedkommende, overføres ansvaret til kommunene.

Dette har ført til at sykehjemmene må ta seg av eldre som tidligere ville vært innlagt på sykehus.

Kompetanseløft

Maya Knutsen (t.v.) sykepleier Lamarktunet på Sortland på kurs

ØKER KOMPETANSEN: Må pasienten legges inn på sykehus? Sykepleierne får en oppfrisking i å sette inn kateter, venflon, vurdere om pasienten er dehydrert og vurdere om de skal ha antibiotika intravenøst.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Pleiere trenger mer kunnskap for å takle syke gamle. Etterutdanning er dyrt, men seks kommuner i Vesterålen har funnet løsningen.

Istedenfor å sende sine ansatte på etterutdanning har de hentet etterutdanningen til Vesterålen.

Denne uka er sykepleier Maya Knutsen sendt på kurs. Her lærer hun og 30 kolleger ulike behanlinger slik at pasientene kanskje slipper å flyttes til et sykehus når de blir syke.

Og behovet for faglig påfyll blant sykepleierne i de seks kommunene er stort.

– Alt vi lærer her er matnyttig, både teori og praksis. Mengdetrening gjør at vi blir gode. Jeg håper virkelig at flere kan få dette tilbudet. Nå bare gleder jeg meg til fortsettelsen.

Sparer penger

Helsefagarbeidere på kurs i Sortland

PÅ SKOLEBENKEN: 30 sykepleier fra seks kommuner er samlet på Sortland denne uke – der de lærer teori og praksis.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Det er første gang at kursholderne i det statsfinansierte Verdighetssenteret i Bergen reiser ut med dette 6 dagerskurset i akutt eldremedisin.

Slik sparer kommunene flere hundre tusen kroner i reise og opphold for de ansatte, forteller Hans Arve Nordbakk, som er regional helsefagkoordinator for de seks kommunene i Vesterålen og Lødingen.

Kommunene betaler 100.000 kroner for kurset for 30 helsearbeidere.

Dersom de skulle reist til Bergen, ville det samme kurset kostet kommunene 600.000 kroner.

– Med mellom 1500 og 2000 helsefagarbeidere er det den største yrkesgruppa i de seks kommunene. Å sende så mange på kurs koster penger. Derfor er det veldig god økonmi å hente utdanningen hit. Det gjør at vi kan utdanne flere, sier Nordbakk.

– En vinn-vinnsituasjon

Silje Eikemo, leder for avdeling helse og omsorg på verdighetssenteret

STORT BEHOV: – Etter samhandlingsreformen ser vi at det et stort behov for slike kurs for alle som jobber med eldre, sier Silje Eikemo, som er leder for avdeling helse og omsorg på Verdighetssenteret.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Det er en enorm etterspørsel etter akuttmedisinsk eldreomsorg i norske kommuner, forteller Silje Eikemo, som leder kurset.

Så langt har 400 helsefagarbeidere fra hele landet fått etterutdanning ved Verdighetssenteret.

– Vi ser at stadig flere sårbare eldre blir skrevet ut tidligere fra sykehuset, med mange sammensatte lidelser. Sykepleierne har rett og slett ikke nok trening i akuttmedisinsk eldreomsorg.

Manglende kompetanse gjør at pasienten må tilbake på sykehus for å få behandling.

Dermed blir de eldre kasteballer mellom sykehus og sykehjem.

– Kurset bidrar til at flere eldre kan få behandling i kommunen, enten de bor hjemme eller på sykehjem.

Ifølge Eikemo ønsker mange kommuner at Verdighetssenteret skal komme ut på denne måten.

Vil ha mer penger

– Det har vi ikke kapasitet til. Vi er for få til å få dette til, vi mangler penger rett og slett. Her må regjeringen på banen og bevilge mer, mener Eikemo.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

ET KOMUNEANSVAR: – Det er kommunene som har ansvaret for omsorgstjenestene til de eldre, sier statsråd Terje Søviknes.

Foto: Heiko Junge / NPK

Eldre og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) sier det allerede satses tungt på kompetanseløft i kommunene.

– Det er kommunene som har ansvaret for omsorgstjenestene til de eldre. Vi ser at det satses tungt for å bedre tjenesten i tiårene som kommer. Det er bra. Så skal vi være med fra statens side å legge til rette for videre kompetanseutvikling. Blant annet med et nytt kompetanseløft neste år, sier Søviknes.

– Føler seg trygg

Sykepleier Maya Knutsen på Lamarktunet på Sortland sammen med beboer Mary Synnøve

GODE VENNER: 100-åringen Maya Davidsen roser navnesøster og sykepleier Maya Knutsen.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

På Lamarktunet bo og rehabiliteringssenter på Sortland bor Maya Davidsen (100).

Hun føler seg trygg på sykehjemmet, og har har fått med seg at en av favorittsykepleierne har vært på kurs.

– Hun er flink og god å ha, sier den spreke 100-åringen.

Hun har vært innlagt på sykehus noen ganger, men føler seg mest trygg i kjente omgivelser på Lamarktunet.

– Det avhenger selvsagt hvor akutt syk man er. Men jeg vil være her hvis jeg kan, sier hun.