Svein og sønnen Arthur (14) har fisket rømt laks for 90.000 kroner

I september rømte 9000 laks fra et oppdrettsanlegg på Helgeland. En «finnerlønn» på 300 kroner per fisk, har bidratt til at rundt 2000 av disse har blitt fanget inn igjen.

Arthur Andersen

Arthur Andersen (14) brukte høstferien på å fiske rømt oppdrettslaks. Her holder han opp en laks som han og faren har fisket opp ved Stokkasjøen.

Foto: Privat

– Når vi fikk høre om dusøren, hentet vi fram de gamle laksegarnene fra loftet. De har ikke vært i bruk på 30 år, og det er egentlig bare flaks at vi ikke har kastet dem.

Svein Andersen fra Vevelstad tok raskt affære da Fylkesmannen ga folk tillatelse til å fiske etter rømt oppdrettslaks i sjøområdet fra Vistenfjorden i sør til Leirfjorden i nord. Nylig ble dette området utvidet.

Bakgrunnen er at anslagsvis 9000 laks med en snittvekt på 5,7 kilo rømte fra en skadet not ved Nova Seas anlegg på Skonseng i Vefsn. Oppdrettsselskapet utlyste en dusør på 300 kroner per fisk som ble levert tilbake til anlegget.

Svein Andersen forteller at han og sønnen Arthur fikk i overkant av 300 oppdrettslaks på 12 dager. Det gir over 90.000 kroner i utbetaling.

– Det var artig å få prøve laksegarnene igjen, men jeg synes tillatelsen kom noe sent. Hadde den kommet én uke tidligere, ville vi sannsynligvis kunne tatt et sted mellom 1000 og 1500 stykker, hevder Andersen.

– Overraskende

For å få betaling, må fangsten dokumenteres ved innlevering av fisk eller fettfinne fra fisken. Seniorrådgiver Lars Sæter hos Fylkesmannen i Nordland forteller at rundt 2000 fisk har blitt levert inn så langt.

At man har klart å ta opp en så stor andel av den rømte fisken, er overraskende. Vanligvis klarer man ikke det.

Lars Sæter / Fylkesmannen i Nordland

Sæter forteller at de ser på den aktuelle rømmingen som en alvorlig hendelse, spesielt siden det nå pågår et omfattende arbeid med å reetablere laksebestandene i elvene i Vefsnaregionen etter at disse ble rotenonbehandlet i 2011/2012.

– I en slik reetableringsfase vil bestandene være spesielt sårbare mot genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Nordland er sammen med Hordaland de to største oppdrettsfylkene i Norge. Rømt oppdrettslaks er derfor en utfordring.

Lars Sæter

Lars Sæter forteller at de i dag har fått opplysninger som tyder på at den rømte oppdrettslaksen har spredd seg til Ranfjorden. Fisken er medisinfri, ifølge Sæter.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Fortsetter arbeidet

Av fisken som så langt er hentet opp, er i overkant av 200 laks hentet på stang i elvene Vefsna, Fusta, Drevjo og Halsan.

Oppdrettslaks

Med den tillatelsen til fiske som gjelder nå, kan man fiske inntil 100 meter fra elvemunninger ut oktober. I elvene kan kun de med spesialtillatelse drive kontrollert overvåking og uttak av oppdrettslaks.

Foto: MON

– Dette er selvfølgelig lite sett i forhold til det totale antallet, men allikevel mer enn vi hadde forventet skulle gå opp i elvene i og med at dette ikke er gytemoden fisk, sier Thomas Bjørnå ved Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON).

Bjørnå er engasjert i arbeidet, og forteller at skrekkscenarioet er at fisken skal bli gytemoden.

– Det vil kunne ødelegge gytegropene til villaksen, og ikke minst, spre uønsket genetikk i elvene våre. Vi vil fortsette arbeidet så lenge det er forhold til det, for det kommer fremdeles opp fisk jevnt og trutt i elvene, forteller Bjørnå.

  • Daglig leder Odd Strøm i Nova Sea har ikke vært tilgjengelig for kommentar mandag, men i en pressemelding har selskapet tidligere uttalt at de ser alvorlig på hendelsen, og at de vil gjøre det de kan for å finne årsaken til hvordan skaden på nota oppstod.