Terra-kommunene har brukt 90 millioner på advokater i USA

De sju kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik har brukt nesten 90 millioner kroner på advokater i USA i forbindelse med Terra-søksmålet mot Citigroup.

Kjell Idar Juvik

DYRE ADVOKATREGNINGER: Tidligere ordførere Kjell Idar Juvik i Hemnes og Karen Margrete Kuvaas i Narvik brukte mye penger på å hyre inn advokater etter Terra- skandalen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Sammen med bostyret i Terra Securities anla de sju kommunene søksmål mot bankgruppen Citigroup etter at Terra Securities 29. november 2007 ble slått konkurs.
Advokatregningen har ifølge bostyrets årsredegjørelse for 2012 endt på nesten 90 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er selvsagt uheldig at det er såpass høye kostnader forbundet med å søke og å få klarlagt saker som gjelder store internasjonale banker. Det er en stor utfordring, sier advokat Caroline Lund, som representerer kommunene i bostyrets kreditorutvalg.

Samtidig er det klart at bostyret i fjor inngikk en ny avtale med de amerikanske prosessfullmektigene. Avtalen innebærer at de amerikanske advokatene nå kun får betalt sine utgifter ved seier.

Tapte 541 millioner

Saken handler om at Terra hadde solgt såkalte strukturerte spareprodukter fra Citigroup til de norske kommunene. Kommunenes tap endte på 541 millioner kroner. Kommunene mener informasjonen om produktene inneholdt vesentlige feil og krever drøyt 1,1 milliarder kroner i erstatning. Konkursboet etter Terra Securities frafalt senere sitt krav. Citigroup avviser kommunenes krav.

Ifølge bostyrets redegjørelse er det ventet at hovedforhandlingen mot Citigroup kan starte i løpet av året. Den øvrige bobehandlingen er lagt på hold inntil saken er avgjort.

Venter fortsatt på rettssak

Terra-kommunene og konkursboet venter fortsatt på en viktig domsavgjørelse i New York. Greier de å tvinge Citigroup, en av verdens mektigste banker, inn i rettssalen? Bostyrer Jon Skjørshammer tror de får svaret om kort tid.

Terra-saken eksploderte i 2007 etter at det ble avslørt at åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

Kommunene tapte flere hundre millioner kroner hver. Penger som skulle gå til å betale for velferd for innbyggerne.

Boet etter konkursen mener Citigroup har solgt verdipapirer som hadde for lav verdi.

– Trodde det skulle ta tre år

Terra ble slått konkurs i 2007. Nesten seks år senere venter kommunene og konkursboet fortsatt i spenning på en domsavgjørelse i New York som avgjør om det blir rettssak eller ei.

– I 2007 regnet man med at det ville ta tre år før vi hadde ei avklaring. Nå har den tiden gått, og per i dag venter vi fortsatt på ei avklaring, sier bostyrer og advokat Jon Skjørshammer til NRK.no.

Han tror de får svar på om de greier å dra finansgiganten Citigroup inn for retten om kort tid.

– Mitt stalltips er at avgjørelsen kommer før påske, sier Skjørshammer til NRK.

Citigroup er en av verdens mektigste banker. Da boet i fjor forsøkte å dra dem inn for retten ble saken avvist.

De åtte kommunene, blant dem Narvik, Rana, Hemnes og Hattfjelldal i Nordland, har mer enn æren å slåss for i en amerikansk rettssal. Det handler også om store penger for boet. Kravet mot Citigroup er på hele 560 millioner.

Ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal mener at kommunene og boet har en sterk sak. Han tror domsavgjørelsen i New York vil tvinge Citigroup til å måtte forsvare seg mot dem.

– Jeg håper og tror at vi når gjennom med kravet om at det er grunnlag for en rettssak. Da kommer vi i så fall i en posisjon hvor vi har gode kort på hånda, sier han.

Citigroup har klart å unngå retten tre ganger tidligere, men om de norske kommunene klarer å få dem i rettssalen, kan saken ende med et forlik, som igjen kan gi kommunene millioner av amerikanske dollar.

– Enten blir det en lang sak eller så ender det med forlik

Redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad avslørte Terra-saken. Han tror en eventuell rettssak kan komme til å gå over flere år, men også at den kan ende med et raskt forlik.

– Det kan skje at det blir forlik før man går inn i retten. Det har jo skjedd i en rekke saker tidligere, sier Hofstad

– Skulle det bli et forlik må det være noe vi kan akseptere, og da ligger det i kortene at det må være et godt resultat, sier ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås.