– Dyrevernere har et forskrudd bilde av hvalfangsten

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok et kraftig oppgjør med dyrevernere og hvalfangstmotstandere da han møtte fylkespolitikerne i Nordland i dag.

Jonas Gahr Støre i Bodø

STERKE VERNEINTERESSER: Utenriksminister Jonas Gahr Støre langet ut mot dyrvernerne da han besøkte Bodø i dag.

Foto: Utenriksdepartementet

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Utenriksministeren var på frierferd i Bodø i dag for å presentere regjeringens milliardsatsing i nordområdene.

Etter talen sin i Nordland fylkesting fikk han spørsmål fra Nordland Høyre om hvorfor ikke regjeringen gjør mer for å bedre markedstilgangen for salg av sel og hvalprodukter fra nordområdene.

Vil ha hval og sel på dagsordenen

Gruppeleder Oddleif Olavsen i Nordland Høyre utfordret Jonas Gahr Støre til å øke fokuset på bærekraftig satsing på sel og hval.

Støre mener han allerede tar oppgaven alvorlig, men at sterke verneinteresser stikker kjepper i hjulene for arbeidet med å selge sel- og hvalprodukter i utlandet.

– Vi møter verneinteresser som har et helt forskrudd bilde av hva som er forsvarlig høsting av havets ressurser, svarte Støre.

– En hva er ikke en hval

Disse dyrevernerne har problemer med å skjønne at det er forskjell på hval.

– En hval er ikke en hval. Det finnes 60 forskjellige hvalarter i havene - noen er truet og de må selvsagt vernes. Det vil alltid Norge mene, sier utenriksministeren.

Han understreker at Norge fortsatt skal jobbe aktivt for fortsatt hval- og selfangst.

– Men en hvalbestand i vekst, skal det høstes av. Noe annet vil være fullstendig uforsvarlig, sier Støre.

Greenpeace: – Trist

Havkampanjerådgiver Frida Bengtsson i Greenpeace Norge mener utenriksministeren blander kortene når han angriper verneorganisasjonene.

– Dette er litt trist. Jeg mistenker Støre for å jakte billige poeng her. Det er ikke verneorganisasjonene som er de største og mektigste hval- og selmotstanderne i dag. Det er land som USA, Storbritannia Tyskland, Australia og New Zealand. Årsaken til at selfangerne har trøbbel med å selge produktene sine er importforbudet i EU, ikke dyrevernere, sier Bengtsson til NRK.no.

Svindyr næring

Greenpeace kritiserte i fjor Norges beslutning om å øke årets vågehvalkvote med 45 prosent fra 885 dyr i 2009 til 1.286 dyr i 2010 – dette til tross for problemene med å selge kjøttet.

Greenpeace stiller spørsmål rundt de høye kostnadene for å opprettholde hval- og selfangsten koster Norge.

– Staten dekker 86 prosent av kostnadene rundt norsk selfangst. Hvilke andre næringer har slike gunstige støtteordninger, spør hun.

Greenpeace Norge mener det vil være langt mer vellykket å satse helhetlig på hvalturisme enn hvalfangst.

Må eksportere til Japan

Også hvalfangerne sliter med å selge produktene sine, både nasjonalt og internasjonalt.

Det må definitivt verneorganisasjonene ta skylda før, mener Oddleif Olavsen i Nordland Høyre.

HØR:

– Det er press fra dyrevernerne som førte til at matvarekjeder som ICA ikke lenger tør selge hvalkjøtt. Tidligere solgte fiskeeksportør Ulf Ellingsen i Lofoten 200 tonn hvakjøtt til ICA. I dag er de livredde for boikott fra kundene, sier Olavsen.

Han mener det viktigste Støre kan gjøre er å sørge for at Norge inngår eksportavtaler med Japan.

– Dette er viktige næringer i nordområdene. Støre må ta på seg ledertrøya og ta saken opp med japanske myndigheter. Dette har Island greid, da må Norge også kunne greie det, sier Olavsen og viser til at Island har eksportert 90 finnhval til Japan i år.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.