Hopp til innhold

Stigende havnivå kan føre til flere strømbrudd

Klimaprognosene fra blant annet IPCC kan være dårlig nytt for opp mot 2000 energianlegg i Norge, ifølge NVE.

Hav

Hvis havet stiger like mye som prognosene tilsier, vil det kunne skape en utfordring for forsyningssikkerheten i landet, mener NVE.

Foto: unknown / Asbjørn Odd Berge/NRK

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima
Liv Arntzen Løchen og Skule Nilsen i NVE

Liv Arntzen Løchen i NVE, her avbildet sammen med medforfatter og sjefingeniør Skule Nilsen.

Foto: NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i en ny rapport sett nærmere på hvilke utfordringer stigende havnivå kan få for energiselskaper rundt omkring i landet.

1962 nettstasjoner, sju transformatorstasjoner i regionalnettet, og fem småkraftverk ligger utsatt til for havnivåstigning og stormflo. De fleste i Midt- og Nord-Norge, skriver NVE på sine nettsider. Også strømanlegg på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet kan bli rammet.

Rådgiver Liv Arntzen Løchen i NVE forteller at endringer i klimaet vil kunne ha stor betydning for forsyningssikkerheten i fremtiden.

– Nyere klimaforskning viser at havnivået sannsynligvis vil stige i årene som kommer. Selskapene kan dermed bli å oppleve andre typer utfordringer i fremtiden, som de ikke er vant med i dag.

Kan bli en utfordring

Flere strømbrudd kan bli én konsekvens av dette, påpeker Løchen.

– Hvis prognosene som blant annet Bjerknessenteret og IPCC har lagt fram slår til, så kan dette skape en utfordring i områder som tidligere ikke har vært utsatt for stigende havnivå og stormflo, sier Løchen, og bemerker samtidig at det er knyttet en viss usikkerhet til prognosene.

Hun mener mange kraftselskap gjør en god jobb i dag allerede, men at mange ikke har vært vant til å tenke på disse temaene så langt.

– Vi håper at denne rapporten kan skape en bevisstgjøring rundt problemstillingen, slik at kraftselskapene har dette i bakhodet når de bygger nye anlegg for fremtiden.

Kjenner til problemstillingen

Da uværet «Ole» besøkte fylket i begynnelsen av februar, førte det til at store deler av Lofoten ble uten strøm.

Nettsjef Pål Martinussen i Lofotkraft er kjent med problemstillingen som NVE fokuserer på i sin nye rapport.

– Vi tar høyde for dette når vi bygger nye anlegg. Men så har vi noen gamle anlegg, som vi kan få problemer med ved stormflo. Disse vil vi bytte ut i fremtiden, sier han.

Han mener det er vanskelig å sikre seg helt mot følgene av klimaendringer.

– Forskerne sier at det vil bli mer ekstremvær i framtiden som følge av endringer i klimaet. Det må vi være forberedt på. Derfor bygger vi sterkere nett nå enn vi gjorde tidligere. Men det er ikke teknisk-økonomisk mulig å sikre seg helt, sier han.

Vareide i Flakstad, strømmen har gått

Mannskap jobber med rette skader etter uværet «Ole» i Vareide i Flakstad i februar.

Foto: Tommy Johansen AKA Grayscale fot