Hopp til innhold

Steigen vil gi 16-åringer lappen – det liker Trygg Trafikk dårlig

15-åringene i Steigen vil gjerne ta lappen som 16-åringer. Ordføreren mener deres hjemkommune er ideell for ei prøveordning. Men Trygg Trafikk er skeptisk.

Leines i Steigen

Her i Steigen vil de gjerne være med på ei prøveordning med å gi 16-åringer sertifikat. Ordføreren mener kommunen er ideell for å prøve ut dette.

Foto: Reidar Berg

Med sine 1000 kvadratkilometer er Steigen en relativt stor kommune i norsk målestokk.

Samtidig er det kun drøyt 2600 innbyggere og ingen store riksveier. Eneste innfartsåre til kommunen via vei er gjennom Steigentunnelen på åtte kilomoter.

Alt dette mener ordføreren gjør kommunen ideell for ei prøveordning der 16-åringen kan få kjøre bil. Et forslag ungdommen selv ønsker velkommen.

Fra venstre Marte Berre, Amalie Hekneby, Michael, Tverbakk, Alvin Moe

Disse 15-åringene i Steigen kan godt tenke seg å ta lappen når de blir 16.

Foto: Helene Fure

NRK møter 15-åringene Marte Berre, Amalie Hekneby, Michael Tverbakk og Alvin Moe. De er alle elever i 10. klasse på Steigenskolen i Leinesfjord.

– Det er veldig store avstander i Steigen, og vi bor ganske spredt så det blir vanskelig å møte vennene, sier Amalie.

– Vi har bare det busstilbudet som går til skolen og hjem fra skolen. Utenom det er det veldig lite om man skal på besøk eller på trening. Så det er nærmest ingenting, legger Marte til.

Alvin tror lappen vil gjøre det enklere for ungdom å bo i Steigen.

Man blir ikke så avhengig av at foreldrene har tid til å kjøre deg.

Flere forslag

Bakgrunnen er at en rapport som ble levert Kommunal – og moderniseringsdepartementet denne uka.

Ordfører Aase Refsnes (SV) Refsnes roser forslaget til demografiutvalget ved leder Victor Norman.

Rapporten inneholder flere forslag til hvordan man kan lokke unge vekk fra byene og til distriktene:

  • Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.
  • Forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i og tilflytting til distriktskommuner.
  • Forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene.

– Som flere andre distriktskommuner har vi svært store avstander og lite kollektivtransport. Dette gjør det selvsagt veldig vanskelig for 16-åringer å besøke venner og drive med fritidsaktiviteter, og er avhengig av foreldre, sier Refnes og legger til;

– Steigen har også et enkelt trafikkbilde, ingen lyskryss eller rundkjøringer.

Men hva med trafikksikkerheten – er du ikke bekymret for den?

– Den er det veldig viktig å ta på alvor. Jeg mener dette må testes ut gradvis og i ordnende former, påpeker Refnes.

Aase Refsnes

Aase Refsnes (SV).

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Trygg Trafikk er skeptisk

Steigen kommune har også en egen modell for yrkesfagsopplæring i bedrift, der mange 16-åringer får både utdanning og fagbrev lokalt.

Det gjør behovet for transport ekstra stort.

– De er lærlinger i fire år og går noen dager på skole. Når de er 16 år arbeider de på arbeidsplasser rundt omkring i kommunen, uten at de har mulighet å komme dit for egen maskin.

Bård Morten Johansen, Trygg trafikk.

Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk.

Foto: Morten Andersen/NRK

Men forslaget vekker lite entusiasme hos Trygg Trafikk og seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

– Vi har masse forskning på hjernens modning, som hos en 16-åring faktisk ikke er utviklet nok til å kjøre bil på egen hånd.

– Det er jo nettopp i distriktene vi har hatt de alvorlige ulykkene blant ungdom fra 18 år og oppover, gjennom mange år. Gruppa 18–24 er mer enn nok utsatt fra før. Grisgrendte strøk gir rom for mye fart på krevende vei.

Til dette svarer Refsnes:

– Jeg forstår innvendingen. Så er det andre steder i verden hvor det er 16-åringer som får sertifikat. Vi gir traktorlappen også til 16-åringer. Jeg tror vi skal vise den tilliten og se om dette fungerer innenfor en ramme der trafikksikkerhet selvfølgelig er i høysetet.