Sp trekker seg fra forhandlinger

Senterpartiet trekker seg fra forhandlingene om Forsvarets langtidsplan. Partiet raser mot «lave ambisjoner» i regjeringens plan.
– Sp kan ikke akseptere en langtidsplan som ikke gir Forsvaret det løftet det trenger, sier Liv Signe Navarsete til NTB. Navarsete hevder blant annet at overvåkingen av norske havområder er blitt sterkt svekket som følge av den «meningsløse nedleggelsen av Andøya flystasjon».

Liv Signe Navarsete i debatt
Foto: NRK