Slik vil han kutte 41 millioner kroner

– Nå vil folk gå i fakkeltog for sine deler av budsjettet, men jeg skulle ønske folk gikk i fakkeltog for helheten, sier rådmann Robert Pettersen som foreslår store kutt i Rana.

Rådmannen i Rana, Robert Pettersen

Rådmann Robert Pettersen la i dag fram sitt budsjettforslag for 2014. Der foreslår han flere tiltak for å spare inn de 41 millionene Rana trenger for å få budsjettet i balanse.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Rådmannen la i dag fram sitt budsjettforslag for 2014. Der foreslår han flere tiltak for å spare inn de 41 millionene Rana trenger for å få budsjettet i balanse.

– Det er ingen sektorer som blir skånet. Alle må sin del av reduksjonen, sier Pettersen til NRK.no.

For å komme i balanse foreslår rådmannen flere kutt. Blant annet:

  • Grønnfjelldal skole med fire elever foreslås nedlagt.
  • Ungdomstrinnene ved Storforshei flyttes til Mo, mens ungdomstrinnene ved Utskarpen flyttes til Båsmo.
  • Det må legges ned 19 sykehjemsplasser.
  • Rana kommune bør innføre eiendomsskatt for flere.
  • Kommunes samarbeid med Frikult bør avsluttes.
  • Kommunen bør øke satsene på SFO.

– Har ikke noe valg

Rådmann Pettersen innser at flere av tiltakene han foreslår vil skape reaksjoner. Men han har ikke noe valg, sier han.

– Nå vil mange sikkert gå i fakkeltog for sine deler av budsjettet, men få vil gå i fakkeltog for helheten. Som rådmann er jeg opptatt av at budsjettet går i balanse totalt sett.

– Håper politikerne er ansvaret bevisst

I tillegg til at Rana må spare 41 millioner kroner neste år, må budsjettet totalt kuttes med 125 millioner fram mot 2017.

Nå er det opp til politikerne å vedta de endelig kuttene. De skal behandle budsjettet 10. desember.

– Vi må spare for å ha en bærekraftig økonomi på sikt. Kommunestyret er forpliktet til å vedta et budsjett i balanse, og jeg håper de er ansvaret bevisst, sier Pettersen.

Økonomisk rot kan sette en stopper for den planlagte flyplassen i Rana. Kommunen må spare 125 millioner i løpet av fire år for å unngå å bli styrt fra Oslo.