Må kutte sykehjemsplasser for å ha råd til flyplass

– Politikerne har vært for snille i flere år. Vi har villet bruke penger på gode formål, sier varaordfører i Rana.

Økonomisk rot kan sette en stopper for den planlagte flyplassen i Rana. Kommunen må spare 125 millioner i løpet av fire år for å unngå å bli styrt fra Oslo.

Vil kutte skoler og sykehjem for flyplass

I løpet av de neste fire årene må Rana kommune kutte 125 millioner kroner for å unngå å havne på Robek-lista og styrt av kommunal og moderniseringsdepartementet.

–– Det er mulig å få økonomien i orden, men da må det tas grep. Ellers havner vi på Robek-lista og blir administrert fra Oslo. Da får vi ikke bygget flyplass, sier rådmannen i Rana, Robert Pettersen.

Krangler om skylden

Arbeiderpartiets Geir Waage, leder for opposisjonen i kommunen, er enig med rådmannen i den vurderingen.

– Hvis vi havner på Robek-lista er jeg rimelig sikker på at vi får beskjed av fylkesmannen om at inntil vi har ryddet opp i Rana-kommunes økonomi er det ikke aktuelt å låne penger eller bruke penger på flyplass før vi har fått orden i økonomien, sier Geir Waage i Rana Arbeiderparti.

Han sier Arbeiderpartiet vil være med på å kutte for å få økonomien i balanse, men poengterer at han mener det er det partiene som nå styrer kommunen som har ansvaret.

– Da kan vi ikke gjøre slik flertallet i kommunestyret gjorde to ganger i 2011, nemlig å vise til flere gode formål uten å sørge for å få pengene inn, sier Waage.

Varaordfører Allan Johansen (FrP) mener Waage kaster stein i glasshus, og at det burde blitt tatt grep allerede da Geir Waage var ordfører. Før de borgerlige overtok etter valget i 2011 hadde Arbeiderpartiet styrt i nesten femti år.

– Nå prøver Geir Waage å skylde på oss og det som ikke har vært gjort i 2011. Men det er åpenbart at det burde vært tatt grep for flere år siden, sier Johansen.

Han er ikke redd for at flyplassdrømmen skal briste: Han er nemlig sikker på at de skal få orden i økonomien på egenhånd.

– Jeg er ikke redd for flyplassen, for vi skal styre slik at vi ikke havner på Robek. Når vi har prøvd å spare før har vi ikke vurdert å kutte i stillinger. Det skal vi gjøre nå, sier Allan Johansen.

Foreslår dype kutt

Økonomisk vanstyre er ikke noe nytt for kommunepolitikerne. Overforbruket har bare økt selv om de røde tallene har vært presentert flere ganger.

– Politikerne har vært alt for snille i flere år. Vi har ønsket mange gode tiltak, og så har vi brukt penger på det, sier Allan Johansen (FrP), varaordfører i kommunen.

I dag har etatssjefene lagt frem sine forslag til innsparinger, og det ble foreslått tunge kutt i tilbudet til innbyggerne.

  • 36 færre sykehjemsplasser
  • Kutte antallet ungdomsskoler fra seks til to
  • 30 færre årsverk innen helse og sosialtjenesten
  • Gjøre kommunale veier private

– Vi har lenge visst at to ungdomskoler blir samlet i en større, men nå viser det seg at det blir totalt fem skoler som blir slått sammen, sier Kari Brekke Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Rana.

Hun sier lærerne i flere år har merket at det er blitt mindre ressurser.

– Vi har i flere år kjent på at vi har hatt mindre ressurser, og ikke har kunnet gi den enkelte elev det han eller hun burde få. Vi vet enda ikke hva den nye planen blir, sier Andersen.