– Mange frykter for jobbene sine

Rana kommune må spare, og de kommuneansatte er redde for å bli arbeidsledige.

Kommunestyremøte Rana
Foto: Frank Nygård / NRK

Rana kommune har levd over evne i flere år, og må nå spare inn 150 millioner på kommunens drift. Kuttene var planlagt å tas over fire år, men allerede i neste års budsjett må det kuttes mellom 40 og 60 millioner kroner. Nå frykter de ansatte i den gamle jernverksbyen at mange må finne seg andre ting å gjøre.

- Dette er det verste budsjettet jeg har vært med på å jobbe mot, sier leder av Fagforbundet i Rana, Siw Østerdal.

Redde for privatisering

Fagforeningslederen legger nå skylda på det politiske flertallet i kommunen.

– Jeg er redd for jobbene. Vi har et politisk styre i kommunen som sier at man kan se på å privatisere og konkurranseutsette tjenester som kommunen ikke trenger å drive selv. Vi har mange renholdere og driftsteknikere som er engstelige for hva som skjer, og er redde for å miste jobbene sine, forteller Østerdal.

Tidlig sommer i Mo i Rana
Foto: Gunnar Nygren

Produksjonssjefene i de ulike kommunale etatene har måtte gitt klare signaler om hvor det er mulig å kutte kostnader.

Blant annet foreslås flere skoler nedlagt, mange omsorgsstillinger fjernet og at flere jobber skal konkurranseutsettes. Dette gjør at lærere, omsorgsansatte, teknikere og rengjøre og frykter for jobbene sine.

Reagerer på ordføreren

Østerdal reagerer også på uttalelsene fra ordføreren som har omtalt budsjettproblemene som justeringer.

Neste års budsjett skal kuttes med mellom 40 og 60 millioner kroner. I forrige uke sa ordfører Kai Henriksen dette til NRK:

– Jeg ser ingen dramatikk i dette. Det er en justering av drifta, og så vi får se hva som skjer i forhold til budsjettbehandlingene.

Østerdal syns ikke noe særlig om beskrivelsen.

– Hvis det betyr at ansatte må gå hjem, så er ikke justeringer i mitt hode .

Mistet rådmannen

Tidligere rådmann i Rana, Sigmund Johnsen, ble avskjediget med bakgrunn i korrupsjonsanklager men ble senere frifunnet i Rana tingrett. Å få på plass en ny rådmann har vært en kostbar prossess i følge Østerdal.

–Jeg mener at vi har mistet to år etter Sigmund Johnsen gikk ut av stillingen som rådmann, og vi fikk en midlertidig rådmann. Det har faktisk ikke skjedd så mye i denne perioden.

Østerdal mener selv at dette har forverret situasjonen i Rana dramatisk. Hun velger likevel fokusere på den vanskelige situasjonen som kommunen har kommet i.

–Tror du det vil gå greit å få ned budsjettet med opptil 150 millioner i løpet av fire år?

–Jeg tror det blir veldig vanskelig. Jeg tror ikke vi klarer det uten at noen må ta esken sin å gå. Dette er absolutt den verste budsjettsaken jeg har jobbet med, avslutter hun.