NRK Meny
Normal

Enighet om torskekvotene: – Vi har hatt en flott uke med russerne

Til tross for politisk isfront mellom Norge og Russland endte det godt da de to landene skulle fordele fiskekvotene seg imellom.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, forteller om god stemning under forhandlingene med russerne.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I dag ble fiskeriavtalen mellom Norge og Russland som regulerer viktige
fellesbestander i Barentshavet undertegnet på Lysebu i Oslo.

Og det ble den gjort med et smil om munnen, i hvert fall fra de norske delegatene sin side.

– Både forhandlingsklimaet og resultatet viser at vi står sammen med russerne om å spille på lag med naturen og ta et felles ansvar for utviklingen og forvaltningen av bestandene, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

– Det har vært en flott uke preget av godt klima mellom delegasjonene, og det er gledelig at avtalen nå er på plass, fortsetter han.

Den Norsk-Russiske fiskerikommisjonen valgte å følge havforskernes råd og satte torskekvoten til 894.000 tonn neste år. Av denne kvoten får norske fiskere 401.240 tonn. Dette er en nedgang på 99.000 tonn fra 2014.

– Dette representerer store verdier for Norge. Torsken er selvsagt viktigst, men det er svært gledelig at vi nå endelig har fått på plass avtale for alle arter vi deler med Russland. Avtalen sikrer bærekraftig fiske. Det er svært viktig for fremtidig verdiskaping og viser verdien av god ressursforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– God tone

Også Aspaker forteller om god stemning under forhandlingen, til tross for at avstanden i utgangspunktet var ganske stort når det gjaldt torskekvoten.

– Tilbakemeldingene jeg har fått er at det har vært en god tone og en god atmosfære, sier ministeren.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Det var 7. august at Russland innførte et fullstendig importforbud av blant annet fisk fra Norge. Det har gitt store konsekvenser for både oppdrettere og det tradisjonelle fisket. Russland er et stort marked for norsk fisk.

Men selv om det på politisk nivå ikke er dialog, fiskeriminister Aspaker har ikke snakket med sin kollega i Russland siden juni, er det god tone på forvaltningsnivå.

– Jeg mener Norge og Russland fortsatt ivaretar fiskeriområdene på en god måte, både når det gjelder beskatning og kontroller, sier Aspaker.

Hyse, lodde og blåkveite

Det var ikke bare torsken som ble diskutert på Lysebu.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178.500 tonn for 2015. Dette er en videreføring av kvoten fra 2014. Den norske hysekvoten vil med dette være på 88.115 tonn, inkludert forskningskvoten.

Totalkvoten for lodde for 2015 er satt til 120.000 tonn. Dette er en økning fra 2014 hvor kvoten er på 65 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2015 videreføres på 19.000 tonn.

Omfattende forskningssamarbeid

Norge og Russland har på dette kommisjonsmøtet oppnådd enighet om fordelingen av snabeluerbestanden. Norge får en eierandel på 72 prosent, mens Russland får 18 prosent. Partene har avsatt 10 prosent til tredjeland. Totalkvoten for 2015 er på 30.000 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2015.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.