NRK Meny
Normal

Skjebnemøte for Helgelandssykehusene

Helgelands sykehusstruktur blir bestemt i dag av administrasjonen i Helgelandssykehuset, men ikke alle er enige i at alternativene er gode.

Sandnessjøen sykehus

Styret i Helgelandssykehuset skal i dag bestemme hva som skal skje med blant annet sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I dag skal styret i Helgelandssykehuset ta stilling til hvilken modell det skal jobbes videre med. Alternativene er at det kun skal bygges ett nytt sykehus, eller at Helgeland skal ha ett sykehus og tre lokalmedisinske senter.

Rana på bakbena

Kai Henriksen

Ordfører, Kai Henriksen, ønsker å ha to sykehus på Helgeland.

Foto: Håkon Jacobsen

Samme dag som beslutningen skal tas har ordføreren i Rana kommune, Kai Henriksen, fortsatt et ønske om at enda ett alternativ skal vurderes.

– Det bør være to sykehus med akuttberedskap, mener Henriksen, som reagerer på alternativene som administrasjonen i Helgelandssykehuset har lagt frem.

Kommunestyret i Rana sa i sin høringsuttalelse at de ønsket en modell med to sykehus med akuttberedskap, men dette forslaget tar ikke utvalget med seg når det skal bestemmes hvordan sykehusmodellen på Helgeland skal bli.

– Det at administrasjonen avviser tanken på to sykehus før man i det hele tatt har vurdert det synes jeg er merkelig, uttaler ordføreren.

Ordføreren mener det er viktig å ta med alle alternativer, blant annet for å unngå uro under prosessen.

– Slike faser og prosesser om lokalisering skaper uro, og da er det viktig å ta med alle alternativer slik at ingenting bli hengende i lufta.

Forstår ikke kritikken

Per Martin Knutsen, adm. dir. ved Helgelandssykehuset

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, sier alternativene ble valgt på bakgrunn av flertallets ønske.

Foto: Frank Nygård / NRK

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, sier han har liten forståelse for Henriksens kritikk.

– Vi har hatt en bred høringsprosess og overvekten av høringsinstansene har bedt oss om å gå videre med disse alternativene og det følger vi opp i vårt vedtaksforslag, sier Knutsen.

I dag står det dermed mellom to alternativer. Enten skal de velge å bygge et nytt sykehus, mens alternativ nummer to er å bygge ett sykehus og i tillegg etablere tre lokalmedisinske senter.

Gir ikke opp

Ranas ordfører har ikke gitt opp, og setter nå sin lit til styret i Helgelandssykehuset, som skal behandle innstillingen fra utvalget senere i dag.

– At vi får en utdeling og en analyse av valget vil muligens gi større legitimitet for hele utredningen på Helgelandssykehuset. Det tror jeg er viktig for den videre prosessen, sier Henriksen.