Hopp til innhold

Bussjåførene skeptiske til om elgskremmerne virker

Bussjåfører tviler på at Vegvesenets nye elgskremmere som starter lys- og lydshow når bilene nærmer seg, vil virke. – Elgen venner seg nok til lyden ganske fort, sier bussjåfør.

elgskremmer

Det skjer fortere enn du forventer, og plutselig har du elg i stedet for frontrute på bilen din.

I fjor ble 1.857 elger påkjørt i trafikken i Norge. Nå tar vegmyndighetene i bruk et nytt våpen i kampen for å få ned viltpåkjørsler på veiene.

Elgskremmer

Viltskremmere har små sensorer som er montert på stolper.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Rune Amundsen, trafikksikkerhetskoordinator, Statens vegvesen

– Når det ikke er biltrafikk, er systemet stille, sier trafikksikkerhetskoordinator Rune Amundsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
– Elgkollisjoner fører til personskader og i tap av menneskeliv i tillegg til store skader på kjøretøy. Påkjørte dyr får store lidelser og mange dyr dør av skadene og må avlives. I snitt koster en elgkollisjon 150.000 kroner. De samfunnsmessige kostnadene er 250 millioner kroner årlig, sier trafikksikkerhetskoordinator Rune Amundsen i Statens vegvesen.

På flere veistrekninger i Nordland og Troms har Statens vegvesen nå satt opp såkalte elgskremmere, som skal hindre elgen i å krysse veien. I Nordland er sensorene monteres på fylkesvei 17 ved Åseli i Bodø og på E6 nord for Straumen i Sørfold. Dette er veistrekninger med spesielt stor elgfare.

– Når sensorene oppdager frontlyktene dine starter et lysshow og en høyfrekvent lyd som skal skremme elgen fra å krysse veien. Denne lyden kan ikke høres av mennesker, men skremmer elgen, sier Amundsen.

Gode resultat i Østerrike

Systemet har vært testet ut i Østerrike, og der sørget det for å redusere antall hjortepåkjørsler med 90 prosent. Vegvesenet tror at også elgen vil holde seg unna veien med dette systemet.

– Hjort og elg tilhører samme familie. Når systemet fungerer på hjort, tror vi også elgen blir skremt, sier Amundsen.

Vegvesenet har tidligere forsøkt å sette opp vegbelysning på en annen del av strekningen for å holde elgen unna. En slik løsning koster ti ganger mer enn dette nye systemet. Og mens disse lysene står på hele tiden mens det er mørkt, blir det nye systemet bare aktivert av biltrafikk.

– Når det ikke er biltrafikk, er systemet stille, sier Amundsen.

Bussjåførene skeptiske

Bussjåførene Peter Illing og

Peter Illing (i midten), som har kjørt buss i 30 år, har hatt mange møter med elg langs fylkesvei 17 utenfor Bodø opp gjennom årene. T.h. Kåre Madsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Men bussjåførene i området har sett mye elg, og er skeptiske til de nye elgskremmerne. Peter Illing, som har kjørt buss i 30 år, har hatt mange møter med elg langs fylkesvei 17 utenfor Bodø opp gjennom årene.

– Dette systemet har jeg ikke tro på. Elgen vil nok kanskje reagere i starten, men jeg tror den raskt vil venne seg til lyden, sier bussjåfør Peter Illing til NRK.no.

Kollega Kåre Madsen bekrefter at det er mye elg i området.

– Du kjører med foten konstant på gasspedalen i tilfelle elgen plutselig skal komme ut i veibanen, sier Illing.

Omtalt i The Guardian

Da NRK først omtalte elgskremmerne i fjor høst, vakte det oppsikt også i utlandet. Statens vegvesen ble intervjuet av The Guardian UK og Discovery Channel varslet at de vil komme å filme elgskremmerne til et program som heter Daily Planet.

18 kollisjoner hver dag

Viltskremmeren

Når sensorene oppdager frontlyktene dine starter et lysshow og en høyfrekvent lyd som skal skremme vannet av elgen.

Foto: Gjengitt med tillatelse fra Statens vegvesen

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske bilister hvert år er involvert i 6.500 viltpåkjørsler. Dette tilsvarer 18 slike kollisjoner hver dag, hele året. De siste årene har det vært 30 prosent økning i slike ulykker. I Europa skjer det nær en million slike ulykker hvert år, ifølge Statens vegvesen.

Vegvesenet har gjennom årene forsøkt mange metoder for å redusere antallet ulykker ved sammenstøt med elg og hjort. Det mest vanlige er elgskilt langs veiene. Svært få av tiltakene har vært vellykket.

Ble ikke skremt av rovdyrlukt

– Det har vært forsøkt med viltspeil, refleks i skogkanten, utplassering av luftstoff som lukter rovdyr og ulike fôringsforsøk. Ingen av disse har noen særlig effekt, sier Amundsen.

Skogrydding langs veiene derimot vært en suksess. Mindre busker og trær gir ikke bare bedre sikt, men fjerner mat som elgen spiser.

– Bilførerne får noen flere sekunder på seg til å bremse. Elgen liker dessuten ikke å bevege seg i åpent terreng, sier Rune Amundsen.

Har du tro på at de nye viltskremmerne skal gi færre viltpåkjørsler langs norske veier?