Skal ta imot asylsøker-barn

Rusmottaket for ungdom på Søvik i Alstahaug får nye beboere.

Rådhuset Alstahaug kommune Sandnessjøen

Alstahaug kommune driver i dag asylmottak med 170 beboere. Nå vil kommunen også drive mottak for barn- og unge som søker asyl i Norge.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Det tidligere rusmottaket Helgeland Ungdomssenter i Sandnessjøen blir asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere.

- Rusmottaket har stått mer eller mindre tomt det siste halve året, og vi håper nå å kunne bruke lokalene til noe fornuftig, sier administrasjonssjef Edith Holand i Alstahaug. Fra før driver kommunen asylmottak med 170 beboere.

Det er barnevernet som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, og neste uke skal kommunen i møte med Bufetat for å drøfte etableringen av det nye mottaket på Søvik.

Rognan

Også Hero Mottakssenter på Rognan skal ta i mot enslige, mindreårige asylsøkere.

- Fra 1. desember tar vi i mot 30 ungdommer, sier senterleder Anita Paulsen til NRK Nordland.

Flere aylsøkere

En markant økning i asylankomstene har ført til at behovet for nye mottak er stort. UDI har opprettet 6.500 plasser så langt i år og det er forsatt behov for flere.

Første i Nordland

Asylsøkere mellom 15 – 18 som kommer alene til Norge får tilbud om å bo i egne mottak og egne avdelinger for enslige asylsøkere under 18 år. Mottakene i Alstahaug og Saltdal blir de første i sitt slag i Nordland.

Fra før finnes det slike mottak på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og to i Troms. Det største mottaket ligger på Hvalstad utenfor Oslo med 120 plasser. De øvrige mottakene har plass til mellom 20 og 30 barn hver.