Sier nei til to sykehus

Stortinget setter nå bom for å utrede en struktur med to lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner og inntil to distriktsmedisinske sentre på Helgeland. Sp foreslår å utvide mandatet til Helse Nord, slik at helseforetaket skal kunne utrede også denne modellen. Men bare Ap støtter forslaget, fremgår det av innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen som Stortinget stemmer over tirsdag. (NTB)