Hopp til innhold

Sender guttebarn til Trondheim for omskjæring

Guttebarn fra Nord-Norge som skal omskjæres må reise til Trondheim. Det er ikke mulig å få til et tilbud nordpå fordi legene reserverer seg.

Klinikksjef Geir Tollåli

KOMPLEKS SAK: Medisinsk fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, er fornøyd med at de nå får på plass et tilbud takket være kolleger i Trondheim.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Fra årsskiftet er alle offentlige sykehus pålagt å tilby rituell omskjæring, men nordpå har det ikke vært mulig å få til fordi legene har reservert seg.

– Våre egne kirurger vil ikke gjøre dette inngrepet, og det har ikke vært private tilbud å oppdrive. Heldigvis har Helse Midt sagt at de vil hjelpe oss i Trondheim, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, til NRK.

Han beskriver det hele som en «usedvanlig kompleks sak».

Men nå har det altså åpnet seg en mulighet ved at St. Olavs Hospital. De har startet med omskjæring av guttebarn og kan ta imot henvisninger fra vår landsdel.

To har reservert seg

Men også i Trondheim er det en del motstand mot å gjennomføre inngrepet.

Kjell Salvesen

Kjell Salvesen, med. fagdirektør i Helse Nord.

Foto: Kennet Ruona

– Vi kan ikke tvinge noen til å utføre en inngrep som ikke er medisinsk nødvendig. Det er helt uholdbart. Men vi har fortsatt folk som kan utføre det, sa Øystein Drivenes som er overlege ved barnekirugisk avdeling på St. Olavs Hospital til NRK for et par uker siden.

I Helse Midt-Norge bekrefter fagdirektør, Kjell Salvesen, at de har gitt klarsignal for å ta imot pasienter også fra Nord-Norge.

– Vi vil ikke se på geografi når vi får henvisninger for guttebarn som skal omskjæres. Forutsetninga er at Helse Nord dekker det det koster, sier Salvesen.

Klar motstand i nord

Hvert år omskjæres omlag 2000 guttebarn her i landet, et ritual som praktiseres blant både jøder og muslimer. Fra sist nyttår skal dette skje ved offentlige sykehus, for å ivareta sikkerheten.

Mange i fagmiljøet er kritisk til at det utføres inngrep på friske guttebarn, og ved sykehusene i Bodø og Tromsø har motstanden vært så stor at ingen har prøvd å overtale dem.

– Så langt har vi ikke fått noen signaler om at de vil ombestemme seg. Det har vært såpass klar tale fra både kirurger og ledelse i Bodø og Tromsø at det ikke har vært til å ta feil av.

Ikke en prioritert gruppe

Ved St. Olavs hospital i Trondheim er legene villige til å utføre det kirurgiske inngrepet på guttebarn. Nordpå er det ifølge Tollåli en håndfull guttebarn som har ventet på tilbudet.

– Vi har gitt foretakene beskjed om at de kan sende henvisningene til Trondheim, så blir de tatt i tur og orden. Dette er jo ikke en gruppe som er høyt prioritert. Men legene der skal forsøke å ta hånd om dem etter at de har hatt samtale med begge foreldrene og fått begges samtykke.

Har det vært snakk om alder på barna?

– De bør være over ett år, sier Tollåli.