Hopp til innhold

Se vakre korallfjell i 3D

Lurer du på hvordan det ser ut på havbunnen utenfor Vesterålen? Nå kan du navigere mellom 40 meter høye korallfjell på havbunnen – fra din egen pc.

Koraller utenfor Vesterålen

FLERE HUNDRE KORALLREV: Havdypet i Hola varierer mellom 200 og 270 meter. I dette området er det kartlagt 200-300 korallrev.

Foto: Statens kartverk Sjø/MAREANO

Moderne dybdemålinger med multistråleekkolodd har avdekket opp mot 40 meter høye korallrev i området Hola utenfor Vesterålen i Nord-Norge.

Skyggerelieff basert på en detaljert tredimensjonal terrengmodell ligger nå åpent for innsyn på www.mareano.no/kart (velg Kart, Dybdekart og Havbunn skyggerelieff).

– Dette gir oss mulighet til å zoome inn på korallforekomster og studere detaljer som tidligere har blitt glattet ut av grov oppløsning, sier Gjertrud Røyland, som jobber med formidling av marine geodata i Statens kartverk Sjø.

Var sikkerhetsgradert av Forsvaret

Restriksjoner fra Forsvaret har gjort at det fram til nå ikke har vært mulig å publisere detaljerte modeller av havbunnen i Hola. Men høsten 2009 ble det i regi av Mareano-programmet søkt Forsvaret om frigivelse av detaljerte dybdedata for et område på 175 kvadratkilometer som dekker det meste av Hola innenfor territorialgrensen.

– Litt senere på høsten gav Forsvaret godkjenning om å offentliggjøre disse dybdedataene, opplyser Røyland.

Batymetri og topografi

Gruppe av korallrev utenfor Vesterålen

40 METER HØYE: Mange av toppene er rundt 20 meter høye, de aller høyeste toppene er nesten 40 meter høye.

Foto: Statens kartverk Sjø/MAREANO

Havdypet i Hola varierer mellom 200 og 270 meter. I dette området er det kartlagt 200-300 korallrev. Korallrevene kan ses som oppstikkende topper på den relativt flate havbunnen i Hola. Mange av toppene er rundt 20 meter høye, de aller høyeste toppene er nesten 40 meter høye. Den horisontale utstrekningen for hvert enkelt korallrev er ca. 100-200 meter, men det finnes også mer eller mindre sammenhengende korallområder på nær 500 meters horisontal utstrekning.

  • Les mer om hvordan du studere korallrevene og sandbølgene i Hola interaktivt på Mareano sin nettside.
Plassering av området Hola utenfor Vesterålen.

HER ER DET: Området innenfor den røde rammen ble søkt frigitt av Forsvaret for å kunne publisere detaljerte dybdedata (5 meters grid). Arealet er på ca. 175 km2. Hola er et dypvannsområde sørvest for Vesterålsgrunnen og ligger mellom de to grunne bankene Vesterålsgrunnen og Eggagrunnen. Svarte områder er ikke sjømålt med moderne multistrålemålinger.

Foto: Statens kartverk Sjø/MAREANO