Se distriktsnyhetene fra Nordland:

Se TV-sendingen direkte her klokken 23.00.