NRK Meny
Normal

Salgssum større en børsverdi

Ferge-og hurtigbåtsalget gir Hurtigruten ASA en inntekt på 488 millioner kroner. Det er 100 millioner kroner mer enn børsverdien for hele Hurtigruten ASA.

Hurtigrutepassasjerer

REISER SOM ALDRI FØR: Stadig flere passasjerer reiser med hurtigruten, og passasjerinntektene økte med 5 prosent første halvår i år sammenlignet med første halvår i fjor.

Foto: Atle Markeng / NRK

Oslo Børs priser Hurtigruten ASA til til 387 millioner kroner 24.oktober klokken 1030, mens salget av ferge-og hurtigbåtdelen til Torghatten Trafikkselskap gir Hurtigruten en inntekt på 488 millioner kroner.

Presser ned verdien

Dette illustrerer at Hurtigruten ASA har store materielle verdier, men den store gjelden og de økonomiske problemene presser børsverdien ned.

Etter salget i dag sitter selskapet fremdeles igjen med en gjeld på over fire milliarder kroner.

Men selskapet sitter også på store verdier. De eier flere hurtigruteskip, reisebyråer, busser og eiendommer. I tillegg skal selskapet ha rundt en milliard kroner på bok.

Øker inntektene

Selskapet jobber nå på spreng med å øke inntektene, redusere kostnadene og kvitte seg med gjeld.

I tillegg til salget av ferge- og hurtigbåtdelen i dag, har selskapet fått redusert tidligere tapsavsetning med 20 millioner kroner, samt solgt sin halvdel av Nor-Cargo UK får cirka 12 millioner kroner.

Nøkkeltatt for ferge-og hurtigbåt

Nøkkeltall for den virksomheten som selges for første halvår 2008:

Balanse pr 30.06.2008:

  • Anleggsmidler: 612 millioner kroner
  • Totale eiendeler: 612 millioner kroner
  • Egenkapital: 221 millioner kroner
  • Rentebærende gjeld: 391 millioner kroner

Resultat for perioden 01.01.08-30.06.2008:

  • Omsetning: 384 millioner kroner
  • EBIT: 17 millioner kroner
  • Resultat før skatt: 5 millioner kroner

Virksomheten som overdras har ikke vesentlige eiendeler eller forpliktelser som ikke fremkommer av balansen.

Slipper unna tap på 20 millioner

I tillegg til salget av ferge-og hurtigbåtdelen reduserer Hurtigruten ASA tapsavsetningen med 20 millioner kroner på kontrakten om drift av ferge- og hurtigbåter i Troms.

Avtalen med Troms fylkeskommune utløp 31.12.2007, men Troms fylkekommune har en ensidig rett til å forlenge avtalen med tre ganger ett år, det vil si frem til utløpet av 2010.

Som følge av at kontrakten ikke inneholdt noen bunkersreguleringsklausuler har Hurtigruten ASA pr. 30. juni 2008 gjort avsetninger for tap på denne kontrakten med 90 millioner kroner.

Troms fylkekommune har nå skriftlig bekreftet at de ikke vil erklære det siste opsjonsåret – 2010. Hurtigruten ASA vil derfor redusere sin tapsavsetning med 20 millioner kroner, som vil bli bokført i regnskapet for 3. kvartal 2008.

Solgt seg ut av Nor-Cargo

Hurtigruten ASA selger sin 50 prosent andel i Nor-Cargo UK til Bring Logistics.

Bring overtar selskapet fra 22. oktober 2008.

Hurtigruten ASA får en likviditetsgevinst på 12,2 millioner og et mindre regnskapsmessig tap.