Hopp til innhold

Sa opp jobben, satset alt og tapte på tildeling av kvote for unge fiskere

Fiskeren trodde han hadde vunnet i «fiskerlotteriet», sa opp jobben og investerte hundretusenvis i sjarken – så kom kontrabeskjeden. Nå må Einar Lind i verste fall selge huset.

einar_lind

Fisker Einar Lind trodde han var blant de heldige som fikk rekrutteringskvote, men slik gikk det ikke.

Foto: Eskild Johansen / Fiskeribladet

Den unge fiskeren kjøpte seg egen båt i 2017 og ønsket å satse for fullt som selvstendig fisker fra og med årets vintersesong. Men slik gikk det ikke.

Med et foreløpig løfte om at han som én av ti kvalifiserte fiskere hadde kommet gjennom nåløyet til å få såkalt rekrutteringskvote, sa han opp jobben og investerte 300.000 i oppgraderinger på båten for sesongen, skriver Fiskeribladet.

I alt søkte 127 unge fiskere om tildeling. To og en halv måned senere fikk han beskjed om at han likevel ikke kvalifiserte til rekrutteringskvoten, men da var det allerede for sent.

– Først fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått en midlertidig kvote, men i den andre runden kom direktoratet frem til at de hadde gjort en feil, sier fisker Einar Lind til NRK.

Han reagerer på at han ikke fikk et eneste vink fra myndighetene om at han kunne risikere å miste tildelingen. Han purret gjentatte ganger for å få svar. På et tidspunkt var han nødt ta et valg, forteller Lind.

– Jeg måtte ta sjansen. Hadde jeg sagt opp jobben i midten av januar, så måtte jeg rodd på den båten til vintersesongen er ferdig. Du må ha planlagt ting en god måned før jul helst. Når man ikke hører noe før kvoteåret begynner, regner man med at ting er på plass.

Fiskarlaget: – Ordningen er for tilfeldig

Norges Fiskarlag mener dagens ordning for rekruttering til næringa er for tilfeldig og omtaler det som et lotteri.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen etterlyser ei mer rettferdig ordning for rekruttering til næringen.

Foto: Norges Fiskarlag

– Slik det er nå, er det for mange et lotteri om de får gjennomslag for sin søknad eller ikke. Det blir alt for tilfeldig. Vi ønsker ei annen ordning som vi mener vil gi mer rettferdige vilkår, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Han sier at det lenge har vært ei prioritering for fiskerlaget å få unge inn i næringen, men de mener at dagens ordning ikke oppfyller sin hensikt.

– Vi ønsker å bruke Innovasjon Norge til å hjelpe til med tilgang til gunstige låne- og tilskuddsordninger. Da vil alle stille likt i køen for å få sin mulighet vurdert.

Landsstyret i organisasjonen har nå bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en evaluering av dagens ordning med tanke på en eventuell avvikling og håper på en endring.

Sa opp jobben for å satse på egen kjøl

Da gladmeldingen kom på senhøsten i 2018, tok Einar Lind en stor avgjørelse og sa opp jobben på båten han arbeidet på.

Med oppsparte midler rustet han opp båten for vinterfisket.

– Jeg sa opp jobben fordi jeg ville starte for meg selv og ikke være så avhengig av andre. Det er en helt unik mulighet å få, med rekrutteringskvoten kunne jeg ha tilført hjemplassen min verdier og kanskje ansatt noen til å være med å ro for fullt.

Nå sitter fiskeren igjen med investeringer han i dag ser på som unødvendige, i tillegg til å ha sagt opp jobben han hadde. Nå frykter han for at huset kan ryke.

– Det kan bli vanskelig å holde på huset. Det er torskefiske som starter i disse dager som er hovedgrunnlaget for resten av året.

Nå håper han direktoratet kan utvise skjønn og kan dele ut ei ekstra kvote før sesongen er over.

– Men du kan fremdeles ta del i felleskvoten i åpen gruppe?

– Ja, men her er kvoten i år så liten. Verdien er tilsvarende det jeg har investert i båten, sier Lind, som ifølge Fiskeribladet risikerer å sitte igjen med en inntekt fra vinterfisket på bare 70.000 kroner.

Mener fisker må ta risikoen på sin egen kappe

Fiskeridirektoratet mener det er sørgelig at Lind har kommet i situasjonen han har kommet i, men sier det tross alt er ei foreløpig tildeling.

– Går man til de skrittene han har så løper man jo en risiko, og den må nesten han ta på sin egen kappe. Det må foregå ei klagebehandling før vi kan foreta ei endelig tildeling, sier fungerende seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i Fiskeridirektoratet region nord, Erling Johan Johansen.

Direktoratet er heller ikke enige i Fiskarlagets kritikk om at dagens ordning er tilfeldig.

– Vi foretar ei grundig saksbehandling ut fra gitte kriterier. Jeg mener det ikke er tilfeldig hvem som får tildelinger, sier han.

Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på uts

Det legendariske fisket etter torsk starter i disse dager i Lofoten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix