Einar satset alt og tapte – nå tas saken opp på Stortinget

Historien om fisker Einar Lind som satsa alt for så å få kontrabeskjed fra norske myndigheter, har blitt tema politisk. Fiskeriministeren åpner for å se på om hele ordningen bør endres.

Einar Lind, fisker i Svolvær

Historien om Einar Lind har engasjert mange. Nå er det flere som tar til orde for en endring i måten systemet fungerer på.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Siden Einar Lind fra Svolvær var guttunge har drømmen vært å være skipper på egen båt. Drømmen så inntil nylig ut til å gå i oppfyllelse.

Først fikk han beskjed fra Fiskeridirektoratet om at han var én av ti som hadde kommet gjennom nåløyet til å få såkalt rekrutteringskvote.

Da han ikke hørte noe på to og en halv måned regnet han med at ting var i orden, og startet arbeidet med å finne mannskap og oppgradere båten for flere hundre tusen.

Men så kom kontrabeskjeden: Han var ikke kvalifisert likevel. Direktoratet hadde, etter klagerunden, kommet fram til at de hadde gjort en feil. Nå kan han ende opp med å måtte selge huset.

– Dagens ordning er ikke rettferdig. Det er et lotteri. Næringa sliter allerede med rekruttering. Det vi trenger er gode og rettferdige ordninger som gjør at flere klarer å komme seg inn. Ellers risikerer vi at fiskerinæringa dør ut, sier Einar Lind.

Ber ministeren komme på banen

Nå har saken blitt tema politisk.

Fra Stortinget talerstol sa Geir Adelsten Iversen, som sitter i næringskomiteen for Sp, at han «forventer at fiskeriministeren ordner opp» (se klipp nederst i saken).

Geir Adelsten Iversen

Geir Adelsten Iversen representerer Senterpartiet på Stortinget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Han er klar på at dagens ordning ikke fungerer, og kaller systemet «forkastelig». For dem som ikke får gratis rekrutteringskvote, er alternativt å punge ut. Og det er dyrt.

– Det er ingen unge som har råd til kvoter til flere millioner kroner. Vi risikerer at det snart bare er noen få kvotebaroner, og at det ikke er plass til de unge fiskerne.

Han får støtte fra Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV. Hun har sendt spørsmål til fiskeriministeren, der hun krever at han rydder opp.

– Hele problemet er at vi har for få rekrutteringskvoter. Det er altfor vanskelig å komme seg inn i fiskerinæringa når man må kjøpe kvoter for 9–10 millioner, sier Fagerås, som mener fiskeriministeren i år må dele ut en 11. kvote slik at det ordner seg for Einar Lind.

– Håpløst

I 1990 var det 20475 registrerte fulltidsfiskere. Av disse var 6697 under 30 år. I 2017 var tallet gått ned til 9473, hvorav 1867 var under 30.

Arne Pedersen, leder i Norges kystfiskarlag

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, forteller at det er to måter å rekruttere unge fiskere inn i fiskeriene: Enten ved at de tar seg jobb på større etablerte fartøy, eller ved at kjøper seg egen båt og drifter for seg selv.

Heller ikke han mener dagens ordning fungerer.

– Vi får ikke rekrutteringseffekten vi trenger gjennom å tilby 10 små kvoter til rekruttering, sier Pedersen.

Det er mulig å ta del i felleskvoten i åpen gruppe. Men her er kvoten liten.

Fiskeribladet har regnet seg fram til at Einar for eksempel bare vil sitte igjen med en rundt 70.000 kroner etter vinterfisket. Og det er sesongfisket som for mange utgjør selve næringsgrunnlaget for virksomheten.

– Det er håpløst. Du kan ikke rekruttere norske fiskere som velger å bo og leve sine liv inne i fjordene på dagens system. Det er etter hvert ingen som har råd til å starte opp.

– Markedet har løpt løpsk

Pedersen sier de jobber for et større kvotegrunnlag i åpen gruppe, slik at flere kan ta del i fisket.

– Dagens system innebærer at man kjøper en rett til å fiske på fellesskapets eiendom. Men markedet har løpt løpsk. Det er snart ikke en nordmann som har råd til kvoter i dag.

Geir Adelsten Iversen sier Senterpartiet vil jobbe hardt for å komme bort fra kvotesystemet hvor man må kjøpe seg kvote.

– Fisken eies av det norske folket, og det er ingen som har sagt at kjøp og salg av kvoter er det vi vil ha. Vi ønsker å ha ei kvote som er gratis, sier Iversen.

Jobber med en reform

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier han er klar over at ikke alle oppfatter ordningen som positiv.

De holder nå på med en reform av kvotesystemet for fiskeriene, noe som kan gi anledning til å se også på rekrutteringsordningen, forteller Nesvik.

– Finnes det andre og bedre måter å sørge for at unge fiskere kommer seg inn i yrket?

– Vi har andre ordninger som har rekruttering som mål, som kvoter til videregående skoler som gir opplæring i fiske og fangst, lærlingekvoter og en egen åpen ungdomsfiskeordning.

– Når det er sagt, er jeg enig i at det også kan være naturlig å drøfte hvordan en fremtidig rekrutteringskvoteordning bør se ut, sier Nesvik.

På spørsmål om Nesvik i år vil dele ut en ekstra kvote slik at det ordner seg for Einar Lind, opplyser departementet at ministeren vil svare Fagerås i Stortinget først.

Harald T. Nesvik

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier det vil være naturlig å drøfte ordninga.

Foto: Morten Andersen / NRK