Hopp til innhold

Rødrev tatt på fersken mens den drepte utrydningstruet fjellrev

– At rødreven blir tatt på fersken mens den dreper en fjellrev hører til sjeldenhetene, konstaterer forsker Nina Eide.

Fjellrev drept av rødrev på Børgefjell

TAPTE KAMPEN: Turgåere på Børgefjell fikk et uforglemmelig syn da de kom over en rødrev som drepte og var i ferd med å fortære en fjellrev. Den forlot motvillig byttet sitt da de kom.

Foto: Per A. Lorentzen/NINA

Nylig kom to fiskere over en fjellrev som akkurat hadde blitt drept av en rødrev i Børgefjell. Rødreven forlot motvillig byttet sitt da de kom, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Fiskerne så til og med at den spiste på fjellreven. Det er sjelden å få dokumentert at dyr på samme nivå i næringskjeden dreper og spiser hverandre. Vanligvis unngår rovdyr å spise hverandre. Dette for å unngå å overføre parasitter, sier seniorforsker Nina Eide til NRK.

Utrydningstruet

Seniorforsker Nina Eide i NINA

Seniorforsker Nina Eide i NINA.

Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Fjellreven er utrydningstruet, og funnet i Børgefjell er verdifullt i forskningsøyemed.

– Vi finner av og til fjellrev med bitemerker som ser ut som om det er fra rødrev, men det blir da bare en antakelse at den er drept av rødrev. Dette er håndfast faktakunnskap om interaksjonen og hierarkiet mellom rovdyrene, sier Eide.

Rødreven er nesten dobbelt så stor som fjellreven og dermed fysisk overlegen, men Eide har sett fjellreven finte ut rødrev med sin hurtighet.

– Denne måtte imidlertid gi tapt. Fjellreven, som viste seg å være en hann, hadde blitt jaget av rødreven flere hundre meter nedover fjellsida før den ble drept, sier Eide.

Nattens helt. Rødrev fotografert i Steigen

Rødreven er dobbelt så stor som fjellreven, og fysisk overlegen den mindre fjellreven.

Foto: Bård Olsen

God bestand

Denne uka startet et nytt, stort forskningsprosjekt, Ecofunc, som skal undersøke hvordan klimaendringer og andre miljøfaktorer påvirker det biologiske mangfoldet i høgfjellet.

– Vi skal blant annet undersøke interaksjonene mellom rovdyrene øverst i næringskjeden. Sjeldne observasjoner som dette er viktig å hente inn informasjon om, sier Eide, som er prosjektleder for Ecofunc.

2014 toppår

Fjellrev drept av rødrev på Børgefjell

Sporene i fjellsida viste tydelig at det hadde vært kontakt mellom fjellreven og rødreven flere ganger nedover fjellsida.

Foto: er A. Lorentzen/NINA

Børgefjell er et av de viktigste områdene i landet for den truede fjellreven. Det er for tidlig å si hvordan årets ynglinger påvirker bestanden, men i 2014 fikk 46 fjellrevpar til sammen 321 valper i Norge.

Det er det høyeste antall ungekull som er registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev startet i 2003. Likevel er situasjonen kritisk i nord.

– Det er veldig små bestander i nord i Nordland til nord i Finnmark. Vi er usikre på årsaken, men det kan ha en sammenheng med at matforholdene har vært dårlige og det har vært få smågnagere der, sier seniorforsker Nina Eide leder overvåkningsprogrammet for fjellrev i NINA.