NRK Meny
Normal

Vil hente leger fra Spania av etiske grunner

Helse Nord håper storstilt rekruttering av leger fra Spania skal bøte på personellmangelen.

Illustrasjonsbilde leger - helsearbeidere

Allerede til neste år kommer leger fra Spania til Nordland i samarbeidsprosjektet «Utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet». (illustrasjonsbilde)

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX/NTB

For fremtidens Helse-Norge er mangelen på kvalifisert personell den aller største utfordringen.

Tall fra 2012 viser at det om 20 år kan mangle 57.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere. Det vil også være et underskudd av leger.

Dette er tall som bekymrer Helse Nord, som ansvaret for sykehusene i Nord-Norge. De har allerede så store problemer med å rekruttere helsepersonell at de vurderer å sommerstenge enkelte sykehus.

– V forventer et svekket rekrutteringsgrunnlag til helsetjenesten, samtidig som behovet for helsetjenester øker, sier Elise Sønderland.

Henter spanske leger

Hun er prosjektleder for prosjektet «Utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet», som er et samarbeid mellom Helse Nord, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset og NAV.

Her mener de å ha funnet en del av løsningen på det fremtidige problemet. Til våren skal nemlig 15 nye spanske leger være på plass ved Nordlandssykehuset.

Spania som pilotland

Prosjektet er et delprosjekt i Nordland fylkeskommunes såkalte «Tilflyttingsprosjekt», som startet opp i 2010 fordi fagmiljøene så et behov for tilflytting for å imøtekomme behovet for kompetent arbeidskraft.

Når representanter fra Nordland til høsten reiser til Spania for å gjøre seg lekre for helsepersonell der – er landet valgt ut med omhu.

For det er bestemt fra høyeste hold her i landet at Norge ikke skal hente helsepersonell fra land som trenger hendene sjøl.

Vi har valgt ut Spania fordi at de har høy arbeidsledighet og har et overskudd av helsepersonell.

Elise Sønderland / Prosjektleder

– Vi er veldig opptatte av å ikke hente helsepersonell fra land som trenger dem selv. Særlig gjelder det land i Øst-Europa, men også i Sverige trenger de helsepersonellet selv, forteller Sønderland.

Spania er valgt ut som pilotland og Nordlandssykehuset som pilothelseforetak. De første legene kommer allerede til februar/mars neste år.

– Vi har valgt ut Spania fordi at de har høy arbeidsledighet og har et overskudd av helsepersonell. Spanske myndigheter er positive til dette prosjektet, og de støtter oss.

– Skal få norskopplæring

– Hvordan skal helsepersonellet følges opp?

– De skal få norskopplæring og vi skal hjelpe dem med boliger. Vi skal også hjelpe familiemedlemmene med skole, barnehage og jobb til partner.

Integrering i samfunnet er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes, tror Sønderland.

– For å lykkes, for at det skal bli et suksessfullt prosjekt, så vil vi at de skal ha et ønske om å bo her.

Avhengig av rekrutteringsbyråer

I dag er helseforetakene ofte avhengig av rekrutteringsbyråer for å rekruttere til spesialisthelsetjenesten, noe som er kostbart og vanskelig å kvalitetssjekke.

– Ved å ta større ansvar for hele rekrutteringsprosessen er hensikten at rekruttering fra utlandet skal bli mer lønnsomt og vellykket. Dette krever ressurser og innsats fra helseforetakene, og det krever et godt samarbeid mellom ulike aktører, slås det fast.

– Det er mye som skal legges til rette. Vi ønsker å følge disse personene opp tett når de kommer og sette i gang et mentorprogram som skal følge dem i et år, forklarer Sønderland.

– Vi bruker jo en del vikar- og rekrutteringsbyrå, så målet med dette prosjektet er å utvikle en metodikk for rekruttering av personell fra utlandet for å kunne ta ansvar for hele prosessen.

– Hva kan du si om dette mentorprogrammet?

– Mentorprogrammet er både sosialt og faglig. Der får vi de inn i lokalmiljøet. Tar de med på aktiviteter og opplevelser, slik at de blir kjent i lokalsamfunnet.