Hopp til innhold

Rekordstor eksport av sjømat

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,7 milliarder kroner i juli. Det er en økning på hele 1,2 milliarder kroner eller 33 prosent sammenlignet med juli måned i fjor.

Sushi og sashimi på laks

POPULÆR LAKS: Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i juli som er en økning på 1,1 milliard kroner eller 48 prosent målt mot juli i fjor.

Foto: Colourbox

Det er i all hovedsak en økende laksepris som bidrar til vekst i sjømateksporten. Gjennomsnittsprisen i juli for fersk norsk laks var i overkant av 45 kroner per kilo, noe som er en økning på 10 prosent fra forrige måned.

– Laks er et globalt produkt, og prisen på verdensmarkedet er høy nå om sommeren. Årsaken er at verken Norge eller våre konkurrenter er i en posisjon hvor vi kan øke produksjonen. Derfor står volumet i ro, sier direktør Egil Sundheim ,direktør markedsinformasjon i Norges sjømatråd til NRK.no.

I tillegg til den høye prisen mener Sjømatrådet at betalingsvilligheten for laks på det globale markedet har økt.

– Laksen er blitt hverdagsmat i mange land. Jeg tror stadig flere føler de fåt en god verdi for pengene, sier Sundheim.

3,3 milliarder

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i juli som er en økning på 1,1 milliard kroner eller 48 prosent målt mot juli i fjor.

Hittil i år er det eksportert laks for 20,7 milliarder kroner som er en økning på 4,5 milliarder kroner eller 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juli måned 45 kroner mot 27 kroner i juli 2012. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten ble i juli på 221 millioner kroner som er en økning på 99 millioner kroner eller 81 prosent. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,2 milliarder kroner som er en økning på 289 millioner kroner eller 30 prosent i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Tror på fortsatt sterk pris

Sjømatrådet tror at lakseprisen vil holde seg høy utover høsten.

– Slik det ser ut nå vil lakseprisen holde seg høy utover høsten, og alt tyder på at eksporten holder seg stabil. Men det er vanskelig å spå om 2013 vil bli et nytt rekordår for sjømateksporten. Det avhenger også at situasjonen for pelagisk fisk. Men det blir et godt lakseår, sier Sundheim til NRK.no.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 97 millioner kroner eller 45 prosent i juli til en samlet verdi av 118 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner som er en nedgang på 1 milliard kroner i forhold til 2012. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell økte i juli med 12 millioner kroner til totalt 82 millioner kroner. Hittil i år har makrelleksporten falt med 433 millioner kroner til totalt 723 millioner kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.

Reduksjon for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 46 millioner kroner i juli til en samlet verdi på 182 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 89 millioner kroner på sei, 79 millioner på torsk, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 6 millioner kroner i juli og endte på totalt 33 millioner kroner. 29 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 6 millioner kroner i juli til en total eksportverdi på 31 millioner kroner. I juli økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 102 millioner kroner til totalt 191 millioner kroner.