Normal

Professor mener denne politikeren jobber for mye

Gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen, får betalt for å være politiker 60 prosent av tiden. Samtidig jobber han fulltid som los, med fylkeskommunens velsginelse. – En farlig utvikling, hevder professor.

Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

Gruppeleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp er én av flere politikere som kombinerer frikjøp med vanlig jobb. Han mener ordningen er viktig.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Bare i år bruker Nordland fylkeskommune 13.5 millioner kroner på godtgjørelse fordelt på 21 politikere. Summen har steget med fire millioner siden 2011.

Samtidig er det ingenting som hindrer de folkevalgte i å jobbe fulltid på siden av politikken.

Ikke godt nok, mener professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nordland, Asbjørn Røiseland, som etterlyser et strengere regelverk for frikjøpte politikere.

Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nordland, og lite imponert over regelverket til fylkeskommunen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– At politikere jobber ved siden av, og dermed oppnår høye prosenter, er en farlig utvikling med tanke på folks tillit. Her bør fylkeskommunen rydde opp i egne retningslinjer.

Poenget med frikjøpsordningen er at fylkestingspolitikerne skal kunne jobbe mindre i sin sivile jobb for å bruke tid på nettopp politikk, men det er ikke uvanlig å kombinere.

Én av de som gjør nettopp det er gruppeleder i Nordland Fremskrittsparti, Dagfinn Olsen.

– 160 prosent høres altfor mye ut. Det er vanskelig å ha tillit til at politikerne har tid til å være nettopp det når de samtidig har fulltidsjobb på siden, sier Røiseland.

– En viktig ordning

Petter Eide Walseth ber regjeringa ta ansvar

Fylkesvaraordfører Peter Eide Walseth (Krf) sier det er vanskelig å regulere ordningen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Olsen sier han forstår at spørsmålet blir stilt, men er klar på at han får kombinasjonen til å fungere. Mye fordi han ikke har en tradisjonell åtte til fire-jobb.

– I år ligger jeg på 160 prosent totalt, men dette varierer. Som statslos har jeg 133 arbeidsdager i året. Resten av tiden bruker jeg på politikk, både på dagtid, om ettermiddagen og i helgene.

– Jeg er hundre prosent sikker på at jeg gjør en god jobb. Hvis ikke hadde jeg ikke jobbet slik, legger han til.

Olsen påpeker at frikjøpsordningen er viktig for å legge til rette for at flere får mulighet til å drive med politikk.

– Det er svært få som påtar seg disse oppgavene. Færre vil bli politiker og partiene sliter med å stille liste.

– Vanskelig å regulere

I dag er det opp til partigruppene selv å disponere frikjøpsressursene. Fylkesvaraordfører i Nordland, Peter Eide Walseth fra Kristelig Folkeparti, viser til at fylkeskommunens regelverk er i tråd med kommuneloven.

Walseth mener det vil være vanskelig å regulere ordningen, og understreker at både Olsen fra Frp og andre frikjøpte politikere gjør en god jobb.

– Politikerjobben inkluderer både reising og møter som ikke skjer mellom klokka åtte og fire på fylkeshuset. Realiteten for mange politikere er at de jobber langt mer enn prosenten tilsier.

Men professor Asbjørn Røiseland er klar på at reglene bør bli strengere.

– Å være frikjøpt betyr at du bør søke permisjon tilsvarende prosenten fra jobben din. Da ville du fyllt vervet ditt bedre, avslutter han.