Hopp til innhold

Politiet starter etterforskning i Leah-saken

Til tross for at det 28 år gamle trafficking-offeret Leah ga politiet fullt navn på dem som tvang henne til å prostituere seg, ble hun kastet ut av landet. Etter NRKs avsløringer tar politiet i Salten nå selvkritikk og beklager.

Leah fra Nigeria ble kastet ut av Norge

For tre år siden ble den nigerianske kvinnen i 20-årene og datteren sendt ut av landet og tilbake til Italia. Hun hadde fått avslag på søknad om opphold. Nå har politiet gjenopptatt etterforskningen etter en Brennpunktdokumentar.

Foto: Kari Skeie / NRK

Dermed blir saken nå etterforsket etter NRK Brennpunkts dokumentar som ble sendt i går kveld.

Der kom det frem at trafficking-offeret Leah sammen med datteren ble kastet ut av landet, til tross for at hun ga politiet fullt navn på personen som hadde tvunget henne til å prostituere seg.

Kriminalsjef Arne Hammer ved Salten politidistrikt

BEKLAGER: – Politiet generelt klarer ikke å gjøre nok i disse sakene. Det er tragisk å se hvordan disse kvinnene har det, sier politistasjonssjef Arne Hammer.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Innrømmer svikt

Nå tar politiet i Salten selvkritikk, og gjenopptar etterforskningen.

– Flere ting har sviktet i denne saken. I 2011 fikk vi navnet på bakkvinnen, men vi klarte ikke å finne henne. I 2012 fikk vi nok informasjon til å kunne identifisere denne personen, men vi opprettet ikke straffesak. Det er nok den største svikten, sier politistasjonssjef Arne Hammer.

Politiet har nå opprettet en anmeldelse og startet en undersøkelsessak knyttet til menneskehandel.

– Det vil si at det er iverksatt etterforsking i saken hvor Leah er fornærmet, sier Hammer.

– Får dommen av NRK

Politiet søkte aldri i verken nasjonale eller internasjonale registre etter på bakkvinnen som hadde tvunget Leah til å prostituere seg. Det viste seg også at kvinnen allerede er domfelt i Italia for menneskehandel. NRK fikk tak i dommen ved hjelp fra italiensk politi. I dommen står Leah blant andre kvinner som fornærmet.

– At NRK har funnet dommen som viser en identitet på bakkvinnen gjør at vi faktisk kan gå videre med saken. NRK har lovet oss dommen, så snart Brennpunkt-programmet var sendt, sier Hammer.

Skal gjennomføre nytt avhør

Dermed blir både 28-åringens advokat og støttegruppe hørt. Advokat Ingrid Holm Ellingsen var tirsdag kveld klar på at politiet i Salten måtte se på saken på nytt.

Ingrid Holm Ellingsen

Advokat Ingrid Holm Ellingsen representerer den nigerianske kvinnen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Jeg er kjent med at det har kommet frem opplysninger som politiet ikke har etterforsket. Her opplever jeg at det er enighet mellom Leah, hennes støttespillere og politiet om at dette er det riktig og nødvendig å gå inn på nytt, sa Ellingsen til NRK.

– Så saken må gjenopptas?

– Ja det tenker jeg at det må og skal.

Etter Brennpunkt-intervjuet har politiet vært i kontakt med bistandsadvokaten for å få gjennomført et avhør. Det vil skje i løpet av kort tid, opplyser politiet.

Beklager overfor Leah

– Først og fremst ønsker vi å beklage overfor Leah at hun ikke fikk det møtet med Bodø politistasjon og Salten politidistrikt som hun burde forvente, sier politistasjonssjefen.

Politiet er klar på at de ikke er fornøyd med det som er blitt gjort i saken.

– Vi har hatt for dårlig kommunikasjon internt i denne saken. Dette har ført til at viktig informasjon i saken til Leah ikke har blitt gjort tilgjengelig for etterforskerne. Dette ble vi først klar over under intervjuet med NRK Brennpunkt, som ble gjennomført tidligere i år.

Ifølge politiet er det fortsatt for tidlig å si om etterforskningen som nå igangsettes er tilstrekkelig til at Leah kan få omgjort saken sin.

– Det er ikke opp til politiet å avgjøre, sier Arne Hammer til NRK.

Leah fødte en gutt på sykehuset i Bodø i mars, og i utgangspunktet belaget den vesle familien seg på å reise tilbake til Italia allerede i slutten av mai.

– Vi har allerede vært i kontakt med utlendingsmyndighetene (UDI) for å bringe videre til dem at det nå foreligger mer informasjon i saken til Leah. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra dem på nåværende tidspunkt, sier politimester Geir Ove Heir.