Politiet mener de jobber seg i hjel

Etter at nærpolitireformen ble innført opplever flere polititjenestemenn et enormt arbeidspress på grunn av mange arbeidsoppdrag og for lite ressurser.

Vegard Kristiansen, tillitsvalgt region Salten, Nordland politidistrikt

Vegard Kristiansen, verneombud i Nordland politidistrikt.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I Bodø, som teller over 50.000 innbyggere, er Vegard Kristiansen i politiet bekymret for sine kolleger. Kristiansen er verneombud i Nordland politidistrikt.

– Mange velger å sykemelde seg fordi de er utslitte, sier Kristiansen.

Etter at nærpolitireformen ble innført har antallet oppdrag økt betydelig uten at det er tilsatt flere politifolk. Verneombudet for de ansatte i Nordland politidistrikt frykter nå for folk sin tillit til politiet.

Kristiansen mener politiet i altfor stor grad må prioritere hva de kan rykke ut på.

– Utfordringene for oss og Bodø politistasjon er at vi per dags dato holder på å jobbe oss i hjel. Vi er ikke blitt flere folk på stasjonen, men vi har fått betydelig større oppdragsmengde, sier han.

Les også: Politifolk fortviler: Krise landet rundt

– Populært å gi reformen skylden

Kristiansen etterlyser derfor en betydelig økning i antall patruljefolk. Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt er klar på at ambisjonene som er satt, er for høye i forhold til ressursene de sitter på, men hun vil ikke legge skylden på nærpolitireformen.

Tone Vangen utenfor ny operasjonssentral

Tone Vangen, politimester i Nordland politidistrikt.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK Nordland

– Det er veldig lett og populært å si at nærpolitireformen er problemet for alt som er krevende i norsk politi, men det er det ikke, sier Vangen.

Hun påpeker at Nordland politidistrikt ved oppstart 1. januar 2016 hadde både dårligere økonomi og flere straffesaksrestanser, som vil si saker som ennå venter et svar.

– Så nærpolitireformen fører med seg masse godt kvalitetsarbeid, men det har ikke løst kapasitetsproblemene våre, sier politimesteren.

Vangen understreker at sprengt kapasitet ikke er en særskilt problemstilling for politiet. Til tross for problemene omstillingen medfører for politidistriktene, mener Vangen den er helt nødvendig.

Hun påpeker likevel at man ikke har forutsett hvor ressurskrevende en slik omstilling i en politireform er i seg selv.

NRK har vært i kontakt med statsminister Erna Solberg, som fredag var på besøk hos politiet i Finnmark. Hun ønsket ikke å kommentere saken.