NRK Meny
Normal

Politimester om budsjettkutt: – Blir krevende

Alle de tre politidistriktene i fylket har fått ordre om å gjennomføre tøffe kutt i budsjettene for 2015. – Det blir vanskelig å gjennomføre, sier politimester i Salten, Geir Ove Heir.

Geir Ove Heir, politimester i Salten

NÅ SPARE INN: Som følge av nye arbeidstidsbestemmelser har Salten politidistrikt fått økte utgifter til overtidsbetaling.Ifølge NRKs oversikt må 23 av 27 politidistrikt nå kutte i overtidsbruk.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I går fortalte NRK at regjeringen har pålagt Politidirektoratet å effektivisere driften i 2015. Det innebærer kutt i kostnader på over 100 millioner kroner.

Kuttet betyr mindre penger til overtidsbruk, innkjøp av nytt utstyr og den generelle driften i politiet.

I likhet med andre politidistrikter i landet, har også de tre politidistriktene i Nordland fått beskjed om å kutte kostnader.

Det kommer svært ubeleilig for politimester i Salten, Geir Ove Heir. Siden nyttår har nemlig overtidskostnadene ved politidistriktet økt med tretti prosent på grunn av nye arbeidstidsbestemmelser.

– Det er dyrt å drive et politi som hele tiden må bytte ut mannskap på grunn av at det ikke er lov å jobbe så lenge i strekk. Når vi nå må gjennomføre kutt, så er det klart at det blir veldig krevende, sier Heir.

Flere stillinger - men kutter 105 millioner

Da statsbudsjettet ble lagt fram forrige uke foreslo regjeringen å gi 400 millioner til politiet. Regjeringen har også foreslått å tilføre politiet 350 nye stillinger til neste år, i tillegg til at det skal satses på IKT.

Men som NRK kunne fortelle i går, så viser Plan- og rammeforutsetningene for politiet for 2015 at det også må kuttes 105 millioner kroner.

Overtidsbruken utgjør en tredjedel av innsparingene og ifølge NRKs oversikt må 23 av 27 politidistrikt kutte i overtidsbruk.

– Vi ser at dette blir vanskelig. Vi går nå inn i en dialog med Politidirektoratet for å se hvordan dette kan løses på best mulig vis, sier Heir.

Han sier han er fornøyd med at politiet tilføres flere stillinger, men er bekymret for at det ikke skal bli nok penger til selve driften.

– Vi har fått tilsagn om ti nye stillinger for inneværende og neste år. Utfordringen er å få tilstrekkelig med driftsmidler slik at vi kan bruke disse stillingene på en fornuftig måte.

Regjeringen har bedt Politidirektoratet om å kutte minst 105 millioner kroner i 2015, noe som kommer til å gå ut over beredskapen i distriktene.
I Vest-Finnmark politidistrikt blir det ikke brukt overtid før det er fare for liv og helse. Med de nye kuttene forverres beredskapen.

Må spare 35 millioner i overtidsbruk

Hovedtrekkene i kuttene, som utgjør 95 millioner kroner, er:

  • 20 millioner i generelle driftsutgifter.
  • 35 millioner i overtidsbruk.
  • 40 millioner i innkjøp av utstyr.
  • De resterende kuttene på 10 millioner er blant annet hos politiets særorganer som Kripos, Utrykningspolitiet, Politiets utlendingsenhet og Økokrim.

– Riktig prioritering

Flere politimestere frykter at kuttene skal kunne gå utover beredskapen og folk sikkerhet.

Men statssekretær Vidar-Brein Karlsen forsvarer innstrammingene.

– Jeg tror at med det politibudsjettet som regjeringen nå har lagt frem, vil politidistriktenes evne til å gjøre en god jobb bli betraktelig styrket. Vi skal også ansette mange nye politibetjenter, som betyr økt operativ kapasitet, som gjør at politiet blir satt i god stand til å gjøre jobben sin fremover.

Overtidskutt i politiet i 2015

Politidistrikt

Beregnet overtid 2014 pr. 01.07.2014

Kutt i 2015

Sparing i prosent (ca.)

Nye årsverk 2015 (200 av 350 stillinger er foreløpig fordelt)

Øst-Finnmark

6.708.040

1.320.000

20

0

Vest-Finnmark

5.112.727

1.000.000

20

0

Sogn og Fjordane

7.487.815

1.500.000

20

0

Nordmøre og Romsdal

7.889.798

1.550.000

20

8

Gudbrandsdal

5.374.782

1.100.000

20

0

Romerike

18.855.806

1.900.000

10

14

Midtre Hålogaland

7.579.325

770.000

10

0

Hedmark

9.591.018

1.000.000

10

7

Oslo

67.393.997

10.000.000

15

42

Sunnmøre

6.321.150

640.000

10

0

Vestoppland

5.451.677

520.000

10

0

Rogaland

19.264.536

3.800.000

20

17

Salten

4.633.123

460.000

10

10

Helgeland

4.431.401

230.000

5

0

Nordre Buskerud

4.833.087

230.000

5

2

Søndre Buskerud

10.189.304

1.500.000

15

9

Haugaland Sunnhordland

6.189.194

600.000

10

16

Sør-Trøndelag

10.189.194

1.400.000

10

12

Follo

6.732.862

320.000

5

0

Troms

6.112.224

0

0

5

Asker og Bærum

6.295.561

630.000

10

2

Hordaland

19.345.758

0

0

24

Telemark

7.948.804

380.000

5

0

Agder

11.180.635

550.000

5

12

Østfold

9.710.357

450.000

5

12

Vestfold

7.892.227

0

0

8

Nord-Trøndelag

4.410.922

0

0

0