Politiet etter narkoaksjon ved videregående skole: – Vi har avlyttet telefonene til flere personer

I jakten på dem som har brukt og omsatt narkotika ved Bodø videregående skole, har politiet brukt utradisjonelle metoder som normalt brukes mot tyngre kriminelle miljøer.

polisen

– Det er ikke vanlig at vi bruker disse metodene mot miljøer knyttet til videregående skoler, sier krimsjef i Bodø-politiet Knut Waldemar Solli til NRK.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er ikke vanlig at vi bruker disse metodene mot miljøer knyttet til videregående skoler, sier krimsjef i Bodø-politiet Knut Waldemar Solli til NRK.

NRK skrev tidligere i dag om at politiet har satt inn store ressurser for å få bukt med det de selv mener er en bekymringsfull utviklingen i ungdomsmiljøene i byen.

Politiet mener minst 60 navngitte elever kan være involvert i narkotikakriminalitet ved Bodø videregående skole. Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer knyttet til narkotikalovbrudd, trusler og vold ved skolen.

Utradisjonelle metoder

I jakten på lovbryterne har politiet denne gangen tatt i bruk utradisjonelle metoder, som de normalt sett bruker mot organiserte kriminelle.

– Vi har brukt deler av den samme metodikken for å hente inn informasjon i disse sakene, sier Solli.

En av metodene som har blitt tatt i bruk er kommunikasjonskontroll, eller telefonavlytting som det er bedre kjent som.

– Vi ser vi at mye av omsetningen foregår på sosiale medier via mobiltelefoner. Det ligger i sakens natur at narkotikaomsetningen er skjult kriminalitet. Det er ingen som anmelder dette, så vi må skaffe informasjonen selv.

Bodø Videregående Skole

Politiet mener minst 60 navngitte elever kan være involvert i narkotikakriminalitet ved Bodø videregående skole. Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer knyttet til narkotikalovbrudd, trusler og vold ved skolen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Vil ikke kommentere om elever har vært avlyttet

– Betyr dette at dere har avlyttet telefonene til elever ved Bodø videregående skole?

– Det vil jeg ikke gå i detalj på, svarer Solli.

– Men i de tilfellene hvor vi har benyttet kommunikasjonskontroll har vi gjort det fordi vi har en konkret mistanke og at omfanget er betydelig sett i forhold til at det er ungdom det er snakk om, fortsetter han.

– Er det første gang dere bruker telefonavlytting som metode for å avdekke narkotikasalg i slike ungdomsmiljøer?

– I enkeltsaker har vi benyttet denne typen metoder tidligere, men nå har vi gått litt mer samlet til verks. Vi har sett disse sakene i sammenheng, fordi dette har vært et satsingsområde for oss.

De vanligste stoffene blant ungdommen er hasj og marihuana.

– Men totalt sett blant elevene på videregående ser vi at det er alle typer narkotika, med unntak av heroin, sier Solli.

– Skal holde trykket oppe

Når det gjelder de øvrige utradisjonelle etterforskningsmetodene politiet har benyttet seg, så vil ikke Solli gå nærmere inn på hva det er. Men han understreker at politiet også har brukt mer tradisjonelle metoder.

– Vi har vært ute og snakket med folk. VI har fått informasjon gjennom straffesaker, og så har vi vært til stede på skolen og andre plasser hvor ungdommen ferdes.

– Den samlede informasjonsinnhentingen gjør at vi sitter på et godt og tydelig bilde av hva som skjer i ungdomsmiljøet i Bodø, og da særlig ved Bodø videregående skole.

– Er problemet løst nå?

– Vi har brukt mye ressurser i vinter og vår. Men det kommer nye elever til skolen fra høsten og vi har tenkt og holde oppe trykket, avslutter Solli.

– Fryktelig trist

Rektor ved Bodø videregående skole Nina Røvik, sier det er bekymringsfullt at hele 60 elever har vært i politiets søkelys i forbindelse med omsetting og bruk av narkotika.

rektor1

Rektor Nina Røvik ved Bodø videregående skole er bekymret over utviklingen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Vi er veldig glad for at politiet har satt av ressurser til å gå inn dette. Jeg synes det er fryktelig trist, at ungdommer hos oss er knyttet til denne problematikken Det er ikke sånn vi skal ha det.