Politiet bøtelegg bilar i Lofoten

Politiet i Nordland set i gong med å bøteleggje feilparkerte bilar ved Utakleiv i Lofoten. Bilane er parkert i vegen og sperrar for normal ferdsle.

– Vi har fått klager frå naudetatar som er redd dei ikkje kjem seg fram, seier Tommy Beck, operasjonsleiar hjå Politiet i Nordland.

Laster Twitter-innhold