Hopp til innhold

Pause i retten: Skal vurdere habilitet på meddommer

Loga sámegilli.

Forhandlingene i Øyfjellet-saken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er ikke kommet i gang på rettens første dag.

Øyfjellet Wind ba om en habilitetsvurdering av én av meddommerne i saken (i skjønnsretten omtalt som skjønnsmedlem), Per Thomas Kuhmunen.

Skjønnsmedlemmene skal ha inngående kunnskap om temaet som behandles i retten, og Kuhmunen er leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Kuhmunen ble oppnevnt som skjønnsdommer i februar 2022, men i ettertid har det dukket opp en konsesjonssak rundt en kraftlinje som skal bygges inne i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Øyfjellet Winds advokater, samt statsadvokaten (som er med som partshjelp i saken i og med at det er staten som har gitt konsesjonen), ville derfor ha habiliteten til Kuhmunen vurdert, ettersom utfallet i Øyfjellet-saken kan skape presedens for konsesjonssaken på Saltfjellet.

De viste også til uttalelser som Kuhmunen hadde sendt på vegne av sin sak.

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts advokater mente Kuhmunen måtte være habil. De stilte spørsmål ved om ingen aktive reindriftsutøvere, i kraft av sitt yrke, kunne være skjønnsmedlemmer i skjønnsretten.

Advokatene argumentere også for at uttalelsene som Kuhmunen hadde gitt var generelle og i tråd med gjeldende forvaltning fra blant annet Statsforvalteren.

Retten har bebudet pause til klokken 12 med å komme med en avgjørelse. Dersom Kuhmunen blir erklært inhabil av retten, må et nytt skjønnsmedlem velges.

Dersom Kuhmunen blir erklært habil, vil forhandlingene begynne når retten settes klokken 12.

Per Thomas Kuhmunen, leder av Saltfjellet reinbeitedistrikt
Foto: Marius Guttormsen / NRK