Forbereder seg til norsk valgkamp

Rødt-politiker Per Gunnar Skotåm fra Sulitjelma reiser denne uken til Afghanistan. Med flere opphold i Afghanistan bak seg, skal han hjelpe Erling Folkvord i kampen for å få norske soldater ut av landet.

Per-Gunnar Skotåm

Afghanistan 1991: Per-Gunnar Skotåm har i flere perioder jobbet som solidaritetsarbeider i Afghanistan.

Partiet Rødt er en sterk motstander av at Norge har militære styrker i Afghanistan.

Med bakgrunn fra sine erfaringer og kontakter i Afghanistan, skal Skotåm nå være ledsager til Erling Folkvord , som er bystyrerepresentant og 1. kandidat for Rødt i Oslo under stortingsvalget til høsten, for å se hvordan forholdene er der i dag.

- Vi har gjort avtaler med ulike typer folk i Afghanistan for å få en slags situasjonsbeskrivelse slik at vi kan være oppdatert i forhold til den norske debatten. Afghanistan og det at Norge er i krig halvveis på den andre siden av jordkloden, er adskillig mer viktig enn formuesskatt som media er fylt med om dagen, sier Skotåm.

Fra Afghanistan i 1991

Afghanistan i 1991.

Vil ha de norske styrkene ut av Afghanistan

Rødt har fra første stund vært imot Norges, Natos og USAs engasjement i Afghanistan, og arbeider for at de norske soldatene skal hentes hjem av den norske regjeringen.

Skotåm og Folkvord har avtalt møter med den norske ambassaden og kontingentsjefen for de norske militære styrkene.

I tillegg har de avtalt møter med lokale politikere.

- Vi skal treffe medlemmer av den sittende afghanske regjering, samt andre parlamentariske representanter. Men like viktig er det at vi skal besøke noen av de ulike humanitære, medisinske og infrastrukturprosjektene som drives både av afghanske myndigheter og ulike afghanske og utenlandske organisasjoner.

Blir sett på som fiender

Skotåm sier at de vil følge anvisningene de får når det gjelder sikkerhet.

- Utlendinger og okkupasjonsstyrker blir sett på som fiender av veldig mange. Og afghanere som har kontakt med utlendinger blir lett stemplet som forrædere. Så vi kommer til å være forsiktig med hensyn til andres sikkerhet når det gjelder vår kontakt med afghanere. For øvrig så kommer vi til å følge de råd og anvisninger som vi får i fra stedlige myndigheter når det gjelder hvordan vi opptrer i Afghanistan, sier Skotåm.

En afghansk mann ble lørdag skutt av norske soldater i Afghanistan. Norske soldater drepte mann