Hopp til innhold

Ormebol i torsken

Denne ormen smittes fra sel til torsk og videre til mennesker, om den ikke oppdages.

Kveis

Slik ser det ut i fiskekjøttet der kveisen har festet seg. Det er en helt vanlig orm som finnes hos fisk og sjøpattedyr.

Foto: Wikimedia Commons

Den kalles for «kveis». Det er en liten mark som er naturlig i sjøpattedyr og enkelte fiskeslag. I Norge finner man ofte mye kveis hos torsk i fjorder der det er mye sel, fordi marken smitter fra sjøpattedyr til fisk.

Kan ikke lenger bruke lokal fisk

Kato Fredriksen

Kato Fredriksen ved Vega Delikatesser vil skyte mer sel.

Foto: Kurt-Roger Tranås

Ved Vega Delikatesser kan de ikke lenger bruke lokalfanget torsk i produksjonen fordi fisken er full av rundormen «kveis».

Daglig leder Kato Fredriksen har selv opplevd hvor nær sel og torsk lever på hverandre, fordi selen beiter etter torsk.

– Tidligere hadde vi et torskeoppdrett, og det viste seg at selen kom seg i mærdene og spiste kun buken og leveren av torsken, sier Fredriksen.

Han mener selen tar knekken på langt mer torsk enn det man fra myndighetene hevder. Han begrunner det med at selen ikke spiser hele fisken, men bare deler av den. Men at antall kilo fisk som blir drept av sel er høyere enn det den faktisk spiser.

Farlig for mennesker

Kveisen er ikke ufarlig for mennesker. Dersom man spiser rå fisk risikerer man å bli smittet av denne ormen, og det kan føre til man blir alvorlig syk.

Hos et menneske vil denne ormen feste seg i magesekken og på den måten forårsake sykdom.

Støtter fiskernes krav om seljakt

Selbestanden i Norge vokser med drøyt tre prosent hvert år, og det er i dag 7000 sel langs norskekysten.

Den lever av fisk, og fiskere mener selen gjør stor skade på en sårbar torskebestand.

LES: - Selen truer torsken i fjordene

Ved Vega Delikatesser merker de at det er mindre mengder torsk som leveres, og at noe av forklaringa skyldes stor bestand av sel.

Men hovedproblemet er at de ikke kan bruke den fisken som leveres til fiskerianlegget fordi det er så mye ormer i den.

Fredriksen mener det kun er en måte å bli kvitt ormeproblemet i fisken.

– Lokalt bør man skyte mer sel, men også øke fangsten i nordishavet for å få ned bestanden, sier han.