Hopp til innhold

Oransje nivå på sørpeskred i Nordland

Det er sendt ut et oransje farevarsel på jord-, sørpe- og flomskredfare for deler av Nordland.

Flere skredhendelser er forventet, og noen kan få store konsekvenser, skriver varsom.no. Utsatt bebyggelse kan bli berørt, og framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert.

NVE ber folk i Nordland om å holde seg oppdatert på været, skredsituasjonen og å følge værradaren. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri før snø og is, fordi tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Varselet gjelder for disse kommunene: Vevelstad, Vefsn, Sømna, Rødøy, Rana, Nesna, Meløy, Lurøy, Leirfjord, Herøy, Hemnes, Grane, Gildeskål, Dønna, Brønnøy, Bodø, Bindal, Beiarn, Alstahaug.

Oransje farevarsel på jord-, sørpe og flomskredfare i Nordland.
Foto: varsom.no