Ønsker samisk kunst på minnesmynt

Norges Bank planlegger å hedre 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet i Trondheim med en egen minnemynt. Sametingsrådet vil at samiske kunstnere inviteres til å sende inn bidrag. – Det skal være en mynt som fanger opp elementer av jubileet og som gjengir både samisk historie, samtid og framtid på en god måte, sier sametingsråd Henrik Olsen.