Hopp til innhold

Oljebaser sikres lengre levetid

Nye funn og forlenget produksjon på Norne-feltet gjør at driften ved helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen sikres lengre levetid.

Norneskipet

NORNESKIPET: Norneskipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje.

Foto: StatoilHydro / Heine SchjØlberg

Nye petroleumsfunn utenfor Nordlandskysten er godt nytt for bedriftene som lever av dette. Forsyningsbasen i Sandessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund blir viktig for oljevirksomheten i Norskehavet lengre enn antatt.

Årsaken er stadig nye funn på felt som ligger rundt Norne-skipet.

– Det betyr at vi får styrket grunnlaget for basevirksomheten som vi allerede driver ut fra Sandnessjøen knyttet til Norne, og den helikoptertrfaikken vi har fra Brønnøysund, sier Øyvind A. Dahl-Stamnes, leder for Nordområdeinitiativet i Statoil.

30 år forlenget levetid

Olje- og gassfeltene utenfor Helgeland, - Norne, Luva og BPs Skarv-felt, vil alle produsere mer enn opprinnelig planlagt. Det eldste feltet, Norne, var planlagt stengt i 2016, men vil holde på mer enn tretti år ekstra.

– Vi ser nå at vi har gjort mange andre små funn rundt Norne, som vi har knyttet opp mot Norne, og som gjør at vi kan forlenge levetiden. Vi ser i dag at vi kan produsere til godt ut på 20-tallet, og vi jobber med å holde det i produksjon til 2030, sier Dahl-Stamnes.

Luva

Uvær på helikopterbasen i Brønnøysund

FLYR UT TIL NORNE: Helikoptrene flyr ut fra Brønnøysund itl Norne-skipet som ligger utenfor Nordlandskysten.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Dette er et mønster som også vil gjelde gassfeltet Luva, som ventes å være i produksjon i 2016.

– Vi har et gjort et funn i området vest for Luva, og vi ser andre muligheter i området som kan være med og forlenge virksomheten.

Ringvirkninger

I tillegg sier Statoil-sjefen, som er fra Sandnessjøen, at også andre steder enn Brønnøysund og Sandnessjøen kommer til å bli en del av oljevirksomheten utenfor Helgeland.

– Det er en etablert industri i Salten som leverer, som Nexans på Rognan, og det er bedrifter i Bodø leverer branndører emd stor suksess. Så andre vil definitivt kunne være med og bidra.

Oljefunn på Dompap

FUNN: Kart over Norne, Luva og Dompap-feltene utenfor Nordlandskysten.